Domov - > eŠR ->

Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje

1.2.2018, avtor: soj mizš / rubrika: aktualno

Hkrati z Razpisom za vpis v višje strokovno izobraževanje je objavljen tudi razpis za sprejem študentov višjih šol v dijaške domove. Na voljo je na naši spletni strani: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/visjesolsko_izobrazevanje/vpis/#c17964 in na spletni strani Višješolske prijavne službe: http://www.vss-ce.com/vps.

Za študijsko leto 2018/2019 je razpisalo prosta mesta za vpis v višje strokovno izobraževanje skupaj 47 višjih strokovnih šol: 28 javnih in 19 zasebnih, od tega dve s koncesijo. V primerjavi s prejšnjim študijskim letom je za študente višjih šol ponujenih manj vpisnih mest, skupaj 11.854. Za redne študente je v javnih in šolah s koncesijo razpisanih 4.110, za izredne pa 3.735 vpisnih mest. Ponudbo vpisnih mest za izredne študente dopolnjujejo zasebne višje strokovne šole, ki razpisujejo še 4.009 vpisnih mest.
Na višjih strokovnih šolah bosta informativna dneva v petek, 9. februarja 2018 in v soboto, 10. februarja 2018. Kandidati se lahko prijavijo v dveh prijavnih rokih: od 6. februarja do 30. marca 2018 ter od 27. avgusta. do 31. avgusta 2018.