Domov - > eŠR ->

Slika drugih

23.4.2018, avtor: Barbara Cajnar / rubrika: aktualno

Z učenci, ki obiskujejo nemščino kot obvezni izbirni predmet v zadnji triadi (Osnovna šola Brezovica), že nekaj let sodelujemo pri projektu Bild der Anderen (Slika drugih). Projekt ima že dolgo tradicijo, saj je nastal že leta 1989, zdaj pa poteka pod okriljem Goethe Instituta s Poljske.

Na njihovi spletni strani (https://www.goethe.de/ins/pl/de/spr/unt/kum/dfj/bld.html) so objavljeni oglasi učiteljev, ki želijo sodelovati v projektu in iščejo partnerje. Oglasi so razvrščeni po starosti in predznanju učencev. Iskanje primerne skupine lahko vzame kar nekaj časa, vendar je trud hitro povrnjen. Poiskati morate skupino, ki ima enako število učencev kot vaša, njihovo znanje nemščine pa je primerljivo z znanjem vaših učencev. Če ne najdete ustrezne skupine, lahko tudi sami objavite svoj oglas. Ko najdete ustrezno skupino, se z njihovim mentorjem dogovorita za sodelovanje. Da projekt poteka čim bolj gladko, je na njihovi spletni strani objavljen tudi priročnik za učitelje z natančnimi navodili, kako se lotiti projekta. Projekt je treba prijaviti koordinatorju, ki vodi sezname sodelujočih učiteljev in šol.

Pri projektu ponavadi sodelujem z devetošolci, ki imajo že dovolj znanja nemščine, hkrati pa opažam upad motivacije za učenje nemščine. V prvem pismu se učenci po navadi predstavijo, pozneje pa  z njihovim mentorjem določiva teme, o katerih bodo pisali. Najpogosteje so to hobiji, prazniki in počitnice, vsakdanjik, načrti za prihodnost … Teme, ki jih obravnavamo pri pouku, postanejo tako žive. Učenci pišejo pisma doma, pozneje pa mi jih pošljejo po elektronski pošti. Če potrebujejo pomoč, se lahko obrnejo name. Pomembno je, da z učenci določite točen rok, do katerega morajo pisma oddati. Vsa zbrana pisma pošljem njihovemu mentorju. Ko nam odpišejo, pisma natisnem in jih razdelim učencem. Ure, ko prebiramo pisma dopisovalcev, so med najzanimivejšemi v šolskem letu. V enem šolskem letu si po navadi izmenjamo 4-5 pisem. Doslej smo sodelovali z učenci z Danske, Poljske, iz Rusije in Francije.

Poleg tega, da učenci vadijo nemščino, je pri projektu pomembna tudi medkulturna razsežnost. Učenci spoznajo svoje vrstnike in njihove hobije, želje, družine, šole, mesta …  Odziv učencev je zelo pozitiven in marsikateri par ohrani stike tudi pozneje. Ko učencem predstavim projekt, se v večini navdušeno odzovejo, vendar  se nekateri prestrašijo, da njihovo znanje nemščine ni dovolj dobro. Ponavadi že po prvem pismu ugotovijo, da je bil njihov strah povsem odveč. Menim, da je sodelovanje pri projektu dobra popestritev pouka nemščine, s katerim bom nadaljevala tudi v prihodnjih letih.