Domov - > eŠR ->

Medkulturni dialog tudi drugače

24.4.2018, avtor: Prof. dr. Jože Duhovnik, Vesna Tomc Lamut, prof. / rubrika: aktualno

Prejemniki Zlatih listin mednarodnega združenja Ambasadorji Beli galeb

V Kongresnem centru GH Bernardin v Portorožu je od 20. do 21. aprila letos potekal že 21. Mednarodni znanstveni posvet TEHNIČNA USTVARJALNOST V ŠOLSKEM KURIKULUMU V OBLIKI PROJEKTNEGA UČNEGA DELA »OD IDEJE DO IZDELKA«.

Simpozij organizira Združenje pedagogov tehnične ustvarjalnosti Slovenije, s sedežem v občini Piran, ki skupaj s profesorji svetovnega združenja inženirskih pedagogov že 17 let skrbi za tehnične talente in za razvoj sodobne inženirske pedagogike pri nas in v svetu. Simpozija se udeležujejo strokovnjaki iz vse Evrope, skupaj s slovenskimi znanstveniki, profesorji in učitelji oz. vzgojitelji ter učitelji praktiki z vseh stopenj izobraževanja – od vrtcev do fakultetnega izobraževanja. Predstavljajo in si izmenjujejo znanje in izkušnje pri ustvarjanju inovativnih izdelkov svojih študentov, dijakov, učencev ter najmlajših inovatorjev v vrtcih na temo: » Od ideje do izdelka - Za boljšo prihodnost z obnovljivimi viri in izdelki iz recikliranih materialov«.

»Slovensko združenje ZPTU Slovenije skupaj  s člani svetovnega združenja inženirskih pedagogov pri svojem delu daje velik poudarek medpredmetnemu in medgeneracijskemu povezovanju, v obliki  medkulturnega povezovanja različnih kultur po sodobnih didaktičnih modelih PUD-BJ. V sklopu medkulturnega dialoga deluje tudi mednarodna sekcija Ambasadorji Belega galeba, katere slogan je "MEDKULTURNOST ŽIVIMO". Spoštovati, gojiti in prenašati svojo kulturo, svoje kulturne vrednote in način življenja pomeni zavedati se svojih korenin in jih ceniti. Le kdor ceni svojo kulturo in jo živi z dneva v dan, bo znal prisluhniti drugim kulturam, jih spoštovati, ceniti, hkrati pa dolgoročno izoblikovati čut strpnosti do vseh ljudi. Medkulturno sodelovanje  bogati posameznika in širšo družbo, razvija  pozitiven odnos do drugih narodnosti in kultur. Med nami živi mnogo posameznikov, ki se tega zavedajo in s svojimi dejanji, požrtvovalnostjo in predanostjo sočloveku gradijo mostove prijateljstva med ljudmi, med narodi, med kulturami«, je zapisala v izdanem Biltenu, ki je izšel ob Svečani podelitvi Zlatih listin, predsednica ZPTU Slovenije, prof. ddr. Jožica Bezjak.

V sklopu II. sekcije ob koncu prvega dne simpozija je v Kongresnem centru Grand Hotel Bernardin v Portorožu potekala svečana podelitev Medkulturnega dialoga Zlatih listin Ambasadorji Beli galeb posebej zaslužnim posameznikom na področju medkulturnega delovanja v Sloveniji in v tujini, s čemer so postali častni člani mednarodnega združenja Ambassadors WHITE SEAGULL.

Prejemniki Zlatih listin – častni člani Ambasadorji Beli galeb:

Dr. Peter Bossman, zdravnik in specialist splošne medicine, kot župan Občine Piran ter častni član ZPTU Slovenije s svojim znanjem in izkušnjami, tudi iz rodne Gane, povezuje kulturno in jezikovno raznoliko populacijo svoje občine v trdno, v prihodnost zazrto družbo.

Mag. Aswin Kumar Shrestha, častni generalni konzul Nepala v Sloveniji, po izobrazbi diplomirani inženir strojništva in magister vodenja in organizacije (MBA), je kulturne vrline Daljnega vzhoda prenesel v naše evropsko kulturno razmišljanje, še posebej slovensko, kjer je vsa leta vsestransko aktiven prav na medkulturnem soustvarjanju.

Prof. dr. Ludvik Toplak, doktor pravnih ved in akademik, prorektor univerze Alma Mater Europaea s sedežem v Salzburgu ter ustanovitelj in predsednik njenega Evropskega centra v Mariboru (AMEU-ECM), je pri medkulturnem povezovanju v dobrobit znanju in kulturnemu dialogu še posebej aktiven v širšem podonavskem področju, kjer se prepletajo številne kulture, ki kličejo k strpnosti in povezovanju.

Prejemnik Zlate listine - zlati član Ambasadorji Beli galeb:

prof. dr. Mirko Slosar, magister dirigiranja, doktor glasbeno-pedagoških znanosti, specialist muzikoterapije, zaslužni profesor Univerze na Primorskem in dolgoletni podpredsednik ZPTU Slovenije, ki skozi svoj glasbeni in pedagoški pogled združuje generacije študentov, učiteljev in profesorjev, jim predaja kulturne vrednote in jih oblikuje v strpne posameznike, v mlade ambasadorje medpredmetnega in medkulturnega povezovanja, inovatorje tehnike in glasbe, ki delujejo povezano kot orkester.

Zlate listine so podelili: svetovalec predsednika R Slovenije in član senata Evropske akademije znanosti in umetnosti akademik prof. dr. Boštjan Žekš, predsednica ZPTU Slovenije prof. ddr. Jožica Bezjak ter predsednik mednarodnega organizacijskega in znanstvenega odbora inženirskih pedagogov 21. Mednarodnega znanstvenega simpozija,  prof. dr. Jože Duhovnik.

Vsi prejemniki listin so na svojem področju delovanja uspešni v presežkih, priznani strokovnjaki in znanstveniki, ki jih krasi širina srca in duha. S svojimi dejanji povezujejo, gradijo mostove prijateljstva med ljudmi vsega sveta, ob tem pa ne pozabljajo na svojo domovino. So ambasadorji medkulturnega dialoga z veliko začetnico.

Otvoritveni govor medkulturnega sodelovanja je imela mag. Meira Hot,  podžupanja občine  Piran, ki vsa leta prav tako ob podpori župana dr. Petra Bossmana skrbi za medkulturno in medgeneracijsko sodelovanje. Vsem prejemnikom priznanj je  čestitala in poudarila, da so prejemniki priznanj zagotovo pravi ambasadorji medkulturnosti in graditelji mostov na vseh področjih, tako doma kot v svetu.

Po podelitvi so v parku pred Kongresnim centrom GH Bernardin v čast ohranjanju medkulturnega dialoga nagrajenci skupaj z mednarodnim znanstvenim odborom ter z gosti iz tujine zasadili  »1. Oljka medkulturni dialog  Ghana–Slovenija–Nepal«,  mediteransko drevo široke krošnje in globokih korenin, simbol vztrajanja, trdnosti in združevanja ter povezovanja.  1. Oljka medkulturnega dialoga  je bila simbolično posajena tudi pred hotelskim kompleksom Belvedere v občini  Izola. Oba donatorja sta v simbol   Medkulturnega dialoga Gana-Slovenija-Nepal,  Ambasadorji Belega galeba  donirala svoje najlepše oljke, GH Bernardin na terasi hotela tri oljke, ki so bile posajene leta 2002, ko je ZPTU Slovenije izvajal svoj 1. Mednarodni znanstveni simpozij v Kongresnem centru Bernardin, Belvederi Hotels pa je doniral svojo najstarejšo oljko pred vhodom kompleksa, pred  salonom Kamin.

Slovesnosti  so se udeležili  številni vabljeni gostje iz Slovenije in tujine.

Vsem prejemnikom Zlatih listin iskreno čestitamo!

Foto: Tihomir Sumič