Domov - > eŠR ->

Mednarodna tehniška olimpijada

23.5.2018, avtor: Mirko Slosar / rubrika: aktualno

Odlična mlada raziskovalka Lara Koglot iz Gorice, se vrača domov z doseženim odličnim 3. mestom za predstavitev inovativnega  projekta - Zgodnje uvajanje v tehniko v obliki projektnega učnega dela po modelu PUD-BJ - od ideje do izdelka, skupaj z mentoricama prof. ddr. Jožico Bezjak in prof. Biljano Postolovo.  

To je odličen uspeh, saj ga je mlada Primorka Lara dosegla kot najmlajša udeleženka Mednarodne tehniške olimpijade v težki konkurenci, in sicer med 56 mladimi inovatorji iz 9 držav.

Pogoj za uvrstitev na Mednarodno tehniško olimpijado je bilo doseženo 1. mesto v VII. sekciji - Mladi inovatorji  na 21. Mednarodnem znanstvenem simpoziju , ki se je odvijal aprila letos v Kongresnem centru Bernardin v Portorožu , v organizaciji ZPTU Slovenije s sedežem v občini Piran,  skupaj s člani mednarodnega združenja inženirskih pedagogov.

Mlada raziskovalka je predstavila izdelane izvirne uporabne didaktične modele mostov iz špagetov s sodobnimi multimedijskimi predstavitvami, ki so jih izdelovali in preskušali radovedni otroci v vrtcih, nadebudni in raziskovalni učenci ter dijaki v sklopu zgodnjega uvajanja v tehniko ob Tehniških dnevih, na  poti od vrtca do izbire tehniškega poklica.

Zahtevni modeli konstrukcij mostov ter njihovo obnašanje v naravnem okolju pred in po porušitvah so tudi namenjeni kot inovativni didaktični pristopi sodobnega multimedijskega poučevanja.

Projektno delo, zasnovano po modelih PUD-BJ-od ideje do izdelka, je namenjeno boljšemu razumevanju učne snovi s področja mehanike gradbenih konstrukcij. Izvirni didaktični multimedijski pristopi predstavljajo hkrati tudi pot do učinkovitega prikaza in razlage osnovnih konstrukcijskih zakonitosti tehničnih izdelkov v danih naravnih okoljih.

Z inovativnimi multimedijskimi pristopi projektnega dela po modelih PUD-BJ je prikazala inovativno spodbujanje kreativnih idej pri zgodnjem uvajanju v tehniko ter izvirno spodbujanje kreativnega ustvarjanja  otrok in učencev pri  odkrivanju njihove tehniške nadarjenosti, na poti do tehniške poklicne izbire.

Iskrene čestitke vsem mladim inovatorjem!

 Nagrade so podelili: rektor Západočeské univerzity  v Plznu, prof. dr. RNDr. Miroslav Holeček, děkan Fakultete za pedagogiko, prof. RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. in župan mesta Plzen, prof. Martin Zrzavecký.

Podpredsednik ZPTU Slovenije

Prof. dr. M. Slosar

Foto: Jan Krotky