Domov - > eŠR ->

Športne vrednote nad močjo financ

5.6.2018, avtor: (soj mizš) / rubrika: aktualno

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič se je 5. junija letos v Bruslju udeležila razprave v organizaciji Evropskega parlamenta z naslovom Čas je, da se Evropa zoperstavi prirejanju rezultatov na športnih tekmovanjih. Kot je v razpravi izpostavila ministrica, je pomembno, da vsi skupaj - Evropski parlament, Evropska komisija, Svet Evrope in države članice - vnovič izrazijo jasno politično sporočilo in pokažejo močno voljo za odločne korake pri preprečevanju nameščanja športnih rezultatov. “Fair play, integriteta v športu, medsebojno spoštovanje so tiste pomembne vrednote, ki morajo prevladati nad močjo financ,” je med drugim poudarila ministrica.

Narediti moramo, kar je potrebno, da bomo lahko čim prej ratificirali Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju dogovarjanja na športnih tekmovanjih. Zagotavljanje integritete v športu - tako na področju preprečevanja uporabe dopinga kot tudi na področju preprečevanja nameščanj športnih rezultatov, nasilja, spolnih zlorab ipd. - je nujno tudi z vidika vrednot, ki jih predstavlja šport vsem nam, zlasti pa mladim, je poudarila ministrica.

Po njenih besedah je treba storiti konkretnejše korake in okrepiti delo vseh deležnikov na področju ozaveščanja in drugih preventivnih ukrepov za preprečevanje vsakršnega neetičnega ravnanja na področju športa. Ministrica je spomnila tudi na nedavno srečanje ministrov EU, pristojnih za šport, na katerem so govorili o pomenu t. i. Evropskega modela športa. Pomembno je spodbujati skupne vrednote EU s pomočjo športa.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo v sodelovanju s strokovno javnostjo pripravilo akcijski načrt na področju zagotavljanje integritete v športu in primerno prilagodilo Nacionalni program športa 2014-2023, ki bo celostno obravnaval področje integritete v športu in ponujal bolj jasne in merljive cilje, ki bodo omogočali spremljati in ocenjevati napredek na tem področju.

Različne raziskave kažejo, da je tveganje za nameščanje športnih rezultatov visoko, obenem pa se kaže potreba po izobraževanju vseh udeleženih v športu na področju preprečevanja nameščanja športnih rezultatov. Poleg prenove sistemskih ukrepov za učinkovitejšo zaščito prijaviteljev neetičnega in nezakonitega ravnanja je ključno tudi ozaveščanje.