Domov - > eŠR ->

Glasba nas združuje in povezuje

22.6.2018, avtor: Marija Mizori Grobin, Nataša Tacar Košir / rubrika: utrip

Pričujoči zapis je kratek povzetek prednostne naloge Vrtca Zagorje ob Savi, in sicer s ciljem promocije vrtca ter predstavitve našega strokovnega dela širši javnosti.

Vrtec Zagorje ob Savi sestavlja pet matičnih enot, skupaj 36 oddelkov otrok. Naša enota Smrkci v celoti obratuje komaj četrto leto. Nahajamo se v predmestju Zagorja, od središča mesta smo oddaljeni 500 metrov. Lokacija nam ponuja odlično izhodiščno točko za obisk in sodelovanje z Glasbeno šolo Zagorje, baletnim oddelkom GŠ Zagorje in Kulturnim centrom Delavski dom Zagorje.

Smo velika enota z veliko vrati (osem oddelkov v pritličju in trije oddelki v prvem nadstropju). K naši enoti je priključen tudi oddelek v Podružnične šole Čemšenik. Ob iskanju rdeče niti (povezovalne točke) na enoti smo se na podlagi glasbeno izobraženih strokovnih delavcev odločili za skupno izvajanje različnih glasbenih dejavnosti enkrat ali dvakrat na mesec. Usvojene dejavnosti so se utrjevale in nadgrajevale na ravni posameznih oddelkov. Poglavitni cilj dejavnosti je bil predvsem povezovanje in skupno ustvarjanje otrok različnih starostnih skupin. Na aktivu enote smo vzgojitelji sestavili akcijski načrt izvajanja naše naloge, določili smo vsebine celoletnih dejavnosti, ob tem pa tudi zadolžitve vseh strokovnih delavcev na enoti ob izvajanju teh dejavnosti. Oddelek v PŠ Čemšenik je glasbene dejavnosti izvajal v sklopu šole, KS Čemšenik in lastnih dejavnosti.

Danes ni več samoumevno, da otroci z veseljem pojejo, igrajo in ustvarjajo. Vzrok lahko iščemo v veliki množici raznih akustičnih dražljajev (zvočno okolje, avdio-vizualna sredstva, različne zvočne igrače …), kar povzroča pasiven odnos do glasbenih dejavnosti, večkrat pa tudi zapostavljen estetski razvoj otroka. Glasbene dejavnosti predstavljajo samostojno obliko glasbenega izražanja, spodbujajo veselje do zvoka, igre, razvijajo sposobnosti zaznavanja, pozornosti, komunikacije, socialno vedenje … S poslušanjem, izvajanjem in ustvarjanjem glasbenih vsebin razvijamo ne le glasbeni razvoj, temveč tudi estetski, moralni, telesni in intelektualni razvoj otrokove osebnosti.

Akcijski načrt naše prednostne naloge je vseboval vsebinske sklope po posameznih mesecih in ločeno na otroke 1. starostnega obdobja (1‒3 leta) in otroke 2. starostnega obdobja (3‒6 let). Ob melodični spremljavi kitare, harmonike ali električnih klaviatur smo se seznanjali z novimi otroškimi in ljudskimi pesmimi, petje smo spremljali z lastnimi in malimi instrumenti, poslušali smo različne zvrsti glasbe in ob njih plesno ustvarjali ter spoznavali glasbene pravljice (v nekaterih so sodelovali tudi otroci). Z dejavnostmi smo v obliki zloženke seznanili tudi starše naših otrok, in sicer aprila na prireditvi Šport in špas v naši enoti.

Ves čas izvajanja načrtovanih dejavnosti smo vsi strokovni delavci stremeli k temu, da smo pri otrocih vzbujali veselje do glasbe in razvijali glasbene sposobnosti in spretnosti.

Razmišljanja otrok o glasbi:

»Učimo se pesmice, pojemo. Takrat je lepo.« (Sara, 6 let)
»Glasba je, ko plešemo … Najbolj fajn je, ko se uležemo, zapremo učke in poslušamo pesmice.« (Filip, 6 let)
»Ati mi je kupu tranzistor, da poslušam muzik; s sestrco Elo pleševa in sva veseli.« (Tina, 6 let)

V imenu strokovnih delavcev enote Smrkci
članek zapisali Marija Mizori Grobin in Nataša Tacar Košir