Domov - > eŠR ->

Spletne konference

1.9.2010, avtor: Tomaž Miholič in Mirsad Skorupan / rubrika: trg po naše

 

Izobraževanje na daljavo ne more nadomestiti tradicionalnih oblik pouka, vendar lahko zelo uspešno dopolnjuje. IKT kompetenten učitelj je tisti, ki oceni, kdaj je uporaba tehnologije v učnem procesu smiselna in kdaj ne. 

S spletnimi konferencami VOX smo učitelji dobili storitev, s katero lahko vplivamo na motivacijo v razredu, sodelujemo s kolegi, učimo na daljavo ali drugače obogatimo učni proces. 

 V sklopu projekta Ministrstva za šolstvo in šport »e-šolstvo« je bilo maja usposabljanje za izvajalce svetovanja za uporabo spletnih konferenc. Izobraževanje je potekalo na Osnovni šoli Log - Dragomer in v Šolskem centru Ptuj. Šolam je tako na voljo dvajset novih svetovalcev za spletne konference.

Učitelj, učenec in učne vsebine so morda res osnova didaktičnega trikotnika, vendar šele njihova medsebojna interakcija omogoči nastanek pedagoškega procesa – poučevanja. Katalizator, ki interakcijo omogoči, je komunikacija. Ta je v šoli ključnega pomena na vseh ravneh med udeleženci pedagoškega procesa.
Osebni stik je pri komunikaciji upravičeno ocenjen kot zelo pomemben, vendar nas obseg dela, čas, razdalje in dostopnost sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) pogosto silijo v uporabo alternativnih komunikacijskih načinov.
Kadar pri pouku tradicionalno komunikacijo v razredu nadomestimo s komuniciranjem s pomočjo tehnologije (običajno je to splet) govorimo o učenju na daljavo. Ta način poučevanja je pri nas že precej razširjen – predvsem v visokošolskih zavodih in pri dodatnem izobraževanju učiteljev, večinoma gre za t. i. asinhrono poučevanje, saj si lahko učitelj in učenec čas vključevanja v proces izbirata neodvisno drug od drugega.

O sinhronem načinu pa govorimo takrat, ko se udeleženci v proces vključujejo hkrati. To nam omogoča pestrejšo dinamiko komuniciranja in boljši približek običajnemu komuniciranju v učilnici.

V slovenskem izobraževalnem prostoru imamo z asinhronim poučevanjem na daljavo precej izkušenj (za kar ima veliko zaslug sistem Moodle). Kaj podobnega za izobraževanje na daljavo v živo oziroma za sinhrono izobraževanje na daljavo ne bi upal trditi.

Vendar se stvari spreminjajo na bolje – javni zavod Arnes je namreč za učitelje oziroma za vse šolske uporabnike pripravil novo storitev, ki nam omogoča učinkovito poučevanje v virtualni učilnici, ob tem pa s pomočjo tehnologije ustvari občutek osebnega stika med učitelji in učenci. Gre za posebej prilagojen videokonferenčni sistem, to je za spletne konference.

Pri Arnesu so storitev pomenljivo poimenovali VOX (latinska beseda za glas) čeprav bi jo lahko Vox-Imago-Scribo saj poleg glasovne komunikacije omogoča prenos tipkanega besedila in žive slike udeležencev. Storitev je kakor nalašč za slovenskega učitelja – njena uporaba je namreč brezplačna, preprosta in deluje tudi s povsem povprečno računalniško opremo in povezavo v splet.

Običajni uporabniki smo se doslej lahko z videokonferenčnim načinom komuniciranja preskusili ob programih za neposredno sporočanje (Skype, Google Video Talk ...). Tisti, ki imajo dostop do namenske strojne opreme oziroma sobnih videokonferenčnih sistemov (Lifesize, Tandberg, Aethra, Vcon ...) pa tudi v videokonferencah visoke ločljivosti HD. Spletne konference VOX dopolnjujejo ponudbo na tem področju in odpirajo nove možnosti uporabe.

 Kako deluje

Sistem VOX temelji na priznani programski opremi Adobe Connect, ki so jo v Arnesu razširili s sistemom za upravljanje vsebin in lastnim sistemom za prijavo. Uporabnikom je prijazen predvsem zato, ker na računalnik ni treba namestiti nobene dodatne programske opreme – dovolj je namreč spletni brskalnik in dodatek Flash Player (po podatkih družbe Adobe je tako opremljenih 99 odstotkov vseh osebnih računalnikov). Za glasovno komunikacijo bomo seveda potrebovali mikrofon in slušalke ter preprosto USB spletno kamero, če želimo sodelovati s sliko v živo.
Spletne konference VOX delujejo na centralnem strežniku, kar omogoča da se posamezne konference lahko udeleži veliko ljudi (denimo Skype ima težave že pri sočasnem sodelovanju petih uporabnikov) in da konferenčno dogajanje posnamemo neposredno na strežnik. Uporabnikom spletne konference lahko dodelimo različne vloge – bodisi udeleženca bodisi predavatelja – sami pa smo v vlogi gostitelja. Takšna razdelitev vlog je nujna za učinkovit spletni videokonferenčni dogodek z veliko uporabniki, saj so z vlogo povezane tudi pravice, ki jih ima uporabnik v videokonferenci. V takšnih moderiranih videokonferencah ima gostitelj pomembno vlogo, saj sproti določa, kdo bo imel besedo, kdo se lahko vključi z živo sliko, kdo lahko prevzame vlogo predavatelja, sam pa določa vmesnik spletnega videokonferenčnega okolja. Z moderacijo videokonferenčnega dogodka preprečimo neželeno prekinjanje predavatelja in udeležence navajamo kulture dialoga. Moderacija pri manj uporabnikih (do pet) običajno ni potrebna.

Konferenčno okolje sistema VOX ponuja predavateljem pester nabor orodja, s katerim lahko učinkovito podajajo učno snov – ob glasovni in video komunikaciji tudi tekstovni klepet, prikaz  presojnic, prikaz zaslonske slike svojega in učenčevega računalnika, interaktivne ankete, risalna površina, deljenje datotek, deljenje spletnih naslovov, skupna beležnica ...

Pomembno vlogo pri izpeljavi uspešne spletne konference ima tudi sistem za upravljanje vsebin – s pomočjo katerega si lahko učitelji že pred začetkom naložijo presojnice, slike, fotografije, video in zvočne posnetke ali druge dokumente. Tako pripravljene vsebine so med videokonferenco hitro dostopne in omogočajo učitelju neprekinjeno podajanje snovi. 
Sistem spletnih konferenc VOX sicer ne ponuja žive slike v takšni kakovosti kot videokonference visoke ločljivosti (ki za komunikacijo uporabljajo standard H.323 ali SIP ter običajno tečejo na namenski strojni opremi), zato pa zadostuje bistveno nižja pasovna širina povezave v splet – uspešno smo jih uporabili celo takrat, ko so bili uporabniki povezani v splet s pomočjo mobilnega operaterja, kar zagotovo doda novo razsežnost uporabi takšnih storitev.

Kje in zakaj uporabiti

Poučevanja ali sodelovanja na daljavo v katerikoli obliki se zagotovo ne bomo lotevali takrat, ko imamo možnost osebnega stika. Kadar pa te možnosti nimamo, je o uporabi tehnologije v učnem procesu vredno razmisliti.

Področje, kjer nam lahko spletne konference prihranijo marsikatero uro in kilometre vožnje, je zagotovo izobraževanje učiteljev na daljavo ali sestanki različnih predmetnih ali razvojnih skupin, katerih člani običajno ne prihajajo iz istega kraja ali šole. V takšnih primerih so se izkazale kot primerne celo pozne popoldanske in večerne ure.

Podobno velja za komunikacijo z učenci ali dijaki, vendar lahko spletne konference uporabimo tudi v razredu za povezovanje s profesorji in učenci ali dijaki drugih šol ter tako motivacijsko vplivamo na delo v razredu in popestrimo pouk. K pouku tujega jezika lahko s pomočjo videokonferenc preprosto pripeljemo Jean-Pierra iz Pariza ali Johna iz Londona. Pri uri geografije se povežemo s šolo iz Primorske ali Prekmurske regije, Benečije ali Porabja in predstavimo značilnosti našega kraja ali si ogledamo njihovo predstavitev. Pri uri slovenščine prisluhnemo predstavitvi učencev Osnovne šole Žirovnica in njihovemu opisu rojstnega kraja Franceta Prešerna. Na narovoslovnem dnevu oblikujemo skupine, jih opremimo z miniprenosniki (ki imajo vso potrebno strojno opremo za spletne konference že vgrajeno), pošljemo na teren ter raziskovanje domačega kraja spremljamo s pomočjo javljanja skupin v živo.

Tudi učitelji, ki poučujejo v bolnišničnih šolah ali imajo v oddelku učence  s kroničnimi boleznimi ali učence, ki se zdravijo s težkimi boleznimi in so tudi po odpustu iz bolnišnice prisiljeni ostajati doma zaradi narave bolezni, lahko s pridom uporabljajo ta sistem. Tem učencem lahko učitelji med odsotnostjo (od nekaj dni do več mesecev) omogočijo kontinuirano šolsko delo.

Neodvisno od namena rabe spletnih konferenc se moramo na njeno uporabo temeljito pripraviti. Samo z dobro pripravo na videokonferenčni dogodek in jasnimi navodili uporabnikom lahko premostimo odsotnost telesne govorice in osebnega stika. Podajanje strnjenih in dobro strukturiranih informacij pri udeležencih bogati kulturo dialoga, raba sodobne tehnologije pa pozitivno vpliva na razvoj njihovih IKT kompetenc.

Kako začeti

Uporaba spletnih konferenc VOX je na voljo vsem organizacijam, ki so tudi sicer upravičene do brezplačnih storitev Arnesa – sem spadajo tudi šole, vrtci in visokošolski zavodi. Gostitelj spletne konference potrebuje AAI (Authentication and Authorization Infrastructure) uporabniški račun – bodisi svoje organizacije ali v prehodnem obdobju začasni AAI uporabniški račun na Arnesu. Ostali uporabniki potrebujejo za vključitev v videokonferenčni dogodek le gostiteljevo povabilo. Postopek pridobitve začasnega AAI in podrobnejša tehnična navodila o uporabi spletnih konferenc VOX najdemo na Arnesovih spletnih straneh.

 

 Podpis k sliki zgoraj: Sistem za upravljanje vsebin omogoča oblikovanje videokonferenc, pripravo gradiva, določanje pravic posameznim uporabnikov, urejanje posnetkov ...

Podpis k sliki levo spodaj: Uporabniški vmesnik spletnih konferenc je preprost, pregleden in prilagodljiv.

Podpis k sliki desno spodaj: Pri sodelovanju več uporabnikov je priporočljiva moderacija