Domov - > eŠR ->

Srečanje koordinatorjev ekovrtcev

27.5.2011, avtor: info / rubrika: aktualno

V predšolskem obdobju so v izobraževanje s področja naravoslovja zajeti  odnos do samega sebe, odnos do drugega, do družbe, do okolja. Prav teh odnosov mora biti deležen otrok, da bi jih pozneje delil in gradil z drugimi tudi sam. To je v uvodu srečanja koordinatorjev slovenskih vrtcev poudarila državna sekretarka ministrstva za šolstvo in šport Alenka Kovšca. Poudarila je, da v slovenskih ekošolah opravljajo pomembno nalogo, ki je del programa ZN z naslovom Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj.

Na letošnjem srečanju koordinatorjev slovenskih ekovrtcev so obravnavali različne teme, tudi pomen čebelarstva in obstoja čebel, ki imajo neprecenljivo vlogo pri širjenju rastlinskih vrst in ohranjanju biotske raznovrstnosti. Aktualna tema srečanja je bil tudi življenjski slog - ozaveščanje otrok o pomenu zdrave in uravnotežene hrane za rast in razvoj.  Ekovrtci tako želijo, da bi bila zagotovljena dobava ekoloških živil. Raziskave namreč kažejo, da je v vrtcih ekoživil  občutno premalo.

V preteklem šolskem letu so posebno veliko pozornosti namenili vsebinskim problemom trajnostnega razvoja, kot je denimo prosti čas staršev kot dejavnik kakovosti starševske vzgoje in okolja, v katerem otrok živi in odrašča v povezavi z ekovrtcem. Opazovalni dnevnik Ekokotiček za moj fižolček je didaktični pripomoček, s pomočjo katerega starši otroku stojijo ob strani in ga spodbujajo pri opazovalno-raziskovalni dejavnosti, ki jo otrok opravlja doma.  Anketa pilotnega projekta, ki je potekal v šestih vrtcih, je pokazala, da je zelo smiseln, ker spodbuja doživljanje narave in pomena trajnostnega razvoja že v družini. Ekovrtec spodbuja raziskovalne, opazovalne dejavnosti v naravi, ki je svet naravnih materialov. V tem svetu je otrok aktiven in to je svet njegove domišljije.

Ob koncu projektov, ki so jih vrtci izpeljali v sklopu Zgodnjega naravoslovja, je sledilo 13 predstavitev projekta Čebele in cvetovi. Cilj je  bil, da otroci spoznavajo zakonitosti življenja. To naravoslovno-okoljsko opismenjevanje poteka v naravi in okolju, v ekosistemih, ki povezujejo rastlinstvo, živalstvo, človeka in neživo naravo.

Vodja projekta Zgodnje naravoslovje in koordinator za vrtce Dane Katalinič je ob zaključku dejal,  da radovednost otrok ni nikoli potešena. Otrok samostojno razvija kritično presojo o lastnostih živih bitij v naravi, o dogodkih in pojavih in jih skladno s svojimi predstavami in stališči tudi vrednoti.