Domov - > eŠR ->

Minister delno uslišal založnike

21.6.2011, avtor: šr / rubrika: aktualno

Na ministrstvu za šolstvo so pri oblikovanju končne različice predlaganega Pravilnika o potrjevanju učbenikov ­– veljati začne 24. junija letos – upoštevali nekatere pripombe učbeniških založnikov. Spremenili so za založnike najbolj sporno določilo, po katerem bi bilo mogoče potrjevati le učbenike, za katere bi Zavod za šolstvo ugotovil, da so potrebni. Tako bodo založniki lahko predlagali v potrjevanje tudi druge učbenike. Ostalo pa bo določilo, da bodo javni zavodi enkrat na leto predlagali, za katere predmete v osnovni in srednji šoli potrebujemo nove učbenike. Šolsko ministrstvo bo to objavilo na svoji spletni strani. Če založnikov izdelava tega gradiva ne bo zanimala, denimo zaradi majhnih naklad, bo moral učbenike pripraviti kdo drug. Eden od mogočih izdajateljev je Zavod za šolstvo.

Po novem bodo morali javni zavodi v šolstvu oceniti, ali so učbeniki skladni z učnim načrtom ali katalogom znanja, in sicer v vsebinskem in didaktičnem smislu. Do zdaj je komisija pri potrjevanju ocenjevala le formalnosti – ali ima predlagani učbenik priloženi dve pozitivni recenziji. Slednje pa so naročali založniki. Zdaj pa bo o tem, ali je učbenik skladen s sodobnimi strokovnimi spoznanji, presojal neodvisni recenzenti, ki bo moral imeti najvišjo mogočo izobrazbo za določeno področje pri nas. Izbrala ga bo posebna komisija, ki bo lahko upoštevala tudi predlog založnika. Komisija pri Zavodu za šolstvo bo pripravila tudi strokovne podlage, po katerih bodo presojali učbeniško gradivo. Vprašanje pa je, kako zagotoviti, da bo recenzent res neodvisen, da ne bo deloval v prid konkurence ali sebe kot avtorja.

Do zdaj tudi ni bilo mogoče razveljaviti potrditve učbenika, ko je bil ta izdan. Po novem bo komisija lahko imenovala recenzente, če bo prejela obvestilo, da so v učbeniku strokovne napake. Ti bodo ponovno ocenili učbenik. Če bodo ugotovili, da res vsebuje strokovne napake, bodo potrditev učbenika razveljavili. Stroške tega postopka bodo poravnali založniki.