Domov - > eŠR ->

Omejeno zaposlovanje

23.6.2011, avtor: šr / rubrika: aktualno

 To pomeni, da zaposleni za določen čas v javnem sektorju, torej tudi v šolstvu, morda ne bodo mogli ponovno skleniti pogodbe o zaposlitvi. To bo namreč mogoče le izjemoma – če bo v oddelku ali programu za posameznega učitelja dovolj učencev. Ministrstvo pa mora odobriti vsako novo zaposlitev, tudi če gre za nadomeščanje.

Med osnovnošolskimi in srednješolskimi učitelji je zelo veliko zaposlenih za določen čas, mnogi imajo pogodbe sklenjene le za deset mesecev, torej sploh ne za celo šolsko leto, marveč le za čas pouka. Teh težav očitno ni odpravila niti okrožnica šolskega ministra dr. Igorja Lukšiča za začetka mandata, v kateri je naročil, naj bodo zaposlitve za določen čas v šolstvu sklenjene za 12 mesecev. Toliko časa torej, kot traja šolsko leto, učitelji pa delajo tudi med počitnicami. Poleg tega učitelji, ki so zaposleni le za 10 mesecev, ne morejo izrabiti letnega dopusta, na zavodu za zaposlovanje pa nimajo pravice do nadomestil za brezposelne. Pri zaposlitvah za določen čas zakon določa, da je mogoče tako pogodbo skleniti le še enkrat, a za nadomeščanje take omejitve ni, zato je mogoče pogodbe znova in znova podaljševati.

Šolam bo intervencijski zakon povzročil nemalo težav, saj učitelja nekega predmeta ne more preprosto nadomestiti učitelj drugega predmeta. Ali pa se bo še pogosteje dogajalo prav to, kakor se je neredko tudi do zdaj, četudi je s strokovnega zornega kota zelo sporno.