Domov - > eŠR ->

Prvič v novi sestavi

6.7.2011, avtor: šr / rubrika: aktualno

Predlog Zakona o višjem strokovnem izobraževanju je bil v javni razpravi od 25. maja do 25. junija letos. Na prvi seji v novi sestavi so o njem spregovorili tudi člani Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje (6. julija 2011), ki so izrekli nekaj opozoril in pripomb, a v splošnem so menili, da bo po končanem usklajevanju lahko nastal dober zakon, ki bo odražal potrebe v tem delu izobraževanja.

 Katere novosti prinaša predlog zakona? Izenačuje študente višjih šol z drugimi študenti, spreminjajo se določbe glede dela s študenti s posebnimi potrebami. Po novem tudi ne bi bilo več mogoče ponavljati drugega letnika. Predlog zakona določa, da višješolski strokovni programi temeljijo na poklicnih standardih, kot so do zdaj, in se glede tega še naprej razlikujejo od visokošolskih programov. Poleg tega naj bi skrajšali sam postopek akreditacije ... Višje šole bodo glede na predlog zakona tudi avtonomnejše, saj bodo v času med ponovnimi akreditacijami lahko sem imenovale predavatelje. A nekateri člani sveta v to odločitev dvomijo. ...

Na zadnji predpočitniški seji so člani strokovnega sveta potrdili izvedbena navodila za dvojezično izvajanje srednješolskih programov v dvojezični srednji šoli, ki bodo olajšala delovanje tovrstnih šol. Prav tako so potrdili spremembe in dopolnitve pravilnika o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom in v dvojezični srednji šoli. Tako so prilagodili spremembe, ki so jih lani sprejeli za vse šole. Gre pa za zmanjšanje normativnega števila in za spremembe pri timskem poučevanju. Sprejeli so še Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo 2013 in imenovali komisije strokovnega sveta.

Poročilo bomo v celoti objavili v prvi septembrski številki ŠR!