Domov - > eŠR ->

Vlada sprejela Zakon o osnovni šoli

18.7.2011, avtor: šr / rubrika: aktualno

Predlog zakona o osnovni šoli določa, da bodo začeli številčno ocenjevati v tretjem razredu (zdaj v četrtem), v zadnjem triletju ne bo obvezen pouk drugega tujega jezika (postal bi izbirni predmet), prvi tuji jezik bi bil obvezen v drugem razredu, neobvezen pa bi bil že v prvem. T. i. vzgojne predmete bodo preimenovali v šport, likovno umetnost in glasbeno umetnost. Več bo tudi nacionalnega preverjanja znanja. Poleg preverjanja v šestem in devetem razredu ga novela predlaga tudi konec tretjega in osmega razreda. V devetem razredu bi bilo prostovoljno, sicer pa obvezno. O oblikah diferenciacije poslej ne bi več odločali tudi starši, marveč le učiteljski zbor. Novost bi bila še to, da ne bi bilo več mogoče izbrati oblike diferenciacije, ki omogoča hkratno poučevanje dveh učiteljev. Ob tem predlog zakona kot obvezni del programa določa le eno šolo v naravi. Zaradi precejšnjega nasprtovanja v javnih razpravah pa so opustili namero, da se pouk ne bi začel pred osmo uro in da bi obvezni programv prvem triletju trajal do 14. ure.