Domov - > eŠR ->

Paberki ob neki donaciji

29.7.2011, avtor: Stanislav Jesenovec / rubrika: utrip

Denarna ali materialna pomoč šolam, društvom in drugim, ki so bili pomoči potrebni, je bila  med duhovniki, podjetniki in posestniki v času do 2. svetovne vojne sorazmeroma močno prisotna. Kot posameznika sta še posebej izstopala Martin in Josipina Hočevar, ki sta večino življenja preživela v Krškem. Če pa preberete knjigo dr.Vlada Valenčiča o poimenovanju ljubljanskih ulic, boste spoznali, da so številne javne objekte financirali posamezniki za časa svojega življenja ali iz svoje dote. Podarjena sredstva ali vrednost materiala so šteli tudi v sto tisočih takrat veljavnih denarnih enot.

Donatorstvo ali darovanje denarja ali materiala se zelo počasi vrača v samostojno Slovenijo. Zneski šele dobivajo svoj zalet, a prejemniki so kljub temu hvaležni tako domačemu, kakor tujemu darovalcu.

V četrtek, 28. 7. letos, smo prisostvovali prijetnemu dogodku v skupnem prostoru vrtca Mojca na Ulici Nikole Tesla 2 v Kranju, kjer  so iz podjetja UPS Adria [S] Ekspres, d. o. o., Zgornji Brnik 130, direktor za  Slovenijo Goran Travner, vodja financ in računovodstva Marko Dimkovski ter koordinatorka za kadrovske zadeve Irena Gale podarili Kranjskim vrtcem ček v vrednosti 5.000 ameriških dolarjev za sofinaciranje obnove otroškega igrišča v sosednjem vrtcu Najdihojca.

Predstavnica vrtcev je v imenu ravnateljice Irene Pavc poleg naštetih pozdravila tudi predstavnike občinske uprave Nado Bogataj Kržan in Darjo Vetrnik z županom Mohorjem Bogatajem na čelu ter seveda otroke in vzgojiteljice, ki so pozorno poslušali  in opazovali ter izvedli prisrčen program. Navedla je, da so otroci iz jasli in višjih oddelkov z nameščenkami trenutno po različnih vrtcih, ker Najdihojco in njeno igrišče temeljito obnavljajo. 

Direktor je otroke, med katerimi je imel le eden majico z napisom v slovenš��ini, pozdravil z Zdravo! in šele po ponovitvi pozdrava slišal v odgovor isti (sokolski) pozdrav. Potem je spregovoril o svetovnem podjetju UPS, o tem, da v Sloveniji zaposluje 45 ljudi, ki predstavljajo le 0,0112 odstotka zaposlenih v njem po vsem svetu oziroma s 35 pogodbenimi  kurirji 0,02 odstotka. Šestdeset let ima podjetje tudi fundacijo, iz katere financirajo akcije za ljudi, ki so potrebni pomoči po katastrofah, pa tudi druge potrebe in podeljuje celo štipendije. Vsako leto zaposleni opravijo še 1,2 milijona ur dobrih del kot sestavino skrbi za družbeno okolje. Obljubili so, da bodo, kljub temu, da je pri njih mesec dobrih del oktober, letos pripravili tako akcijo v Kranjskih vrtcih že konec avgusta.

Otrokom in vzgojiteljicam je potem pokazal ček in ga simbolno izročil Svitu Keclju. Mohor Bogataj je otrokom pojasnil, da je župan tista oseba, ki se nekomu zahvali, če da nekaj za dober namen. Otrokom je pojasnil, da so dobili toliko denarja, da bi lahko (s primernim rabatom, op. p.) kupili približno pet tisoč kepic sladoleda. »Jaz bi se iskreno zahvalil za sredstva in veseli me, da še obstajajo podjetja, ki vračajo dobro v okolje, v katerem delajo,« je bil zadovoljen in otroke povabil, da so se z močnim aplavzom zahvalili darovalcem za denar in tudi za napovedano bodoče delo v njihovo dobro.

Ker pa pri nas veliko tarnamo, pa naj ob zaključku pridam še pojasnilo, zakaj v UPS radi opravljajo v prostem času tudi fizična dobra dela. »To je dobro tudi za nas,« je pristavil Goran Travner,« ker mi to opravljamo izven delovnega okolja, izven pisarne, izven formalnega okolja, kjer se pogovarjamo tudi o zasebnih zadevah in se razvedrimo. To je, ne nazadnje, zelo  pomembno za oblikovanje kolektiva. To dejansko zelo, zelo radi počnemo in nas močno obogati.«

 

Besedilo k slikam (foto Stanislav Jasenovec) - Zgoraj: Zelo resni Svit je sprejel ček. Spodaj levo: Le Miha je imel zeleno majico z napisom v slovenščini Moj očka je … Spodaj desno: Župan (levo) je tista oseba, ki se nekomu zahvali, če da nekaj za dober namen.