Domov - > eŠR ->

Fantje so drugačni

9.9.2011, avtor: šr / rubrika: aktualno

Dr. Sonja Pečjak je med drugim še posebno opozorila na razlike v bralni pismenosti med fanti in dekleti - pri čemer dečki krepko zaostajajo. Med 65 državemi se uvrščamo v skupino petih držav, v katerih so te razlike največje. Zato opozarja, da bi ob izpeljavi kurikuluma veljalo upoštevati dejstvo, da so fantje različni od deklet. Pri tem ne gre le za razlike, ki izvirajo iz socializacije, temveč tudi za nevrološke. Tudi raziskave na podganah so pokazale, da nevrotransmiterji pri samcih delujejo drugače kot pri samicah. Pri raziskavah na ljudeh pa se je izkazalo, da fantje in dekleta isto besedilo razumejo drugače. Ko so ugotavljali, kako kognitivni in motivacijski dejavniki vplivajo na razumevanje besedila, so ugotovili, da pri fantih šele motivacija spodbudi kognitivne procese. Zato bi bilo treba dobro razmisliti, kako gradivo učencem osmisliti. Dr. Meta Grosman pa je opozorila, da učenci menijo, da imajo učitelji do njih negativen odnos. Tako so vsaj navajali v raziskavi Pisa. A pri razvoju bralne pismenostri je izjemnega pomena prav pozitivna spodbuda. S kritiko namreč zbujamo odpor do branja in tako sklenemo začaran krog, ki iz učenca naredi nebralca. Pozitivna podpora je še posebno pomembna pri učencih, ki ne napredujejo.