Domov - > eŠR ->

Ob prazniku učiteljev

7.10.2011, avtor: (lsk) / rubrika: aktualno

Ob letošnjem svetovnem dnevu učiteljev bi rada izrekla iskreno priznanje šestim milijonom učiteljev v Evropski uniji. Njihov prispevek k družbi je ključnega pomena. Učitelji pomagajo vsem našim otrokom in mladim, da pridobijo znanje in izkoristijo ves svoj potencial pri razvoju svoje osebnosti, talentov in sposobnosti ter se pripravijo na pot do osebne izpopolnitve in uspeha v odraslem življenju. Zato Komisija v svojih prizadevanjih za pomoč državam članicam pri izboljšanju kakovosti sistemov izobraževanja in usposabljanja pripisuje velik pomen ravno učiteljem. Ob tem računam na podporo učiteljev in njihovih sindikatov. Veliko bralcev ve, da Evropska unija s svojimi programi vsako leto omogoča tisoče učiteljem, da se udeležijo nadaljevalnega izobraževanja in usposabljanja v tujini ali spremljajo svoje učence pri izmenjavah in sodelujejo s šolami iz drugih držav. Samo v Slovenji se je v treh letih (2007-2009) 228 učiteljev udeležilo usposabljanja v tujini v vrednosti skoraj 600.000 evrov. Načrtujemo, da bomo v prihajajočih letih sredstva za tovrstne programe znatno povečali. Naša naloga pa je prav tako, da s strokovnjaki in drugimi zainteresiranimi stranmi poiščemo načine za izboljšanje nacionalnih izobraževalnih sistemov. Ministri za izobraževanje so nas prosili, da se osredotočimo zlasti na načine, kako izboljšati izobraževanje med celotno poklicno potjo za učitelje in vodstvene delavce šol. Za večino novih učiteljev so lahko prva leta v poklicu polna izzivov in stresa; sorazmerno velik delež novih učiteljev namreč v celoti opusti poklic, kar je velika osebna izguba zanje in za naše šole. Vendar te težave lahko zmanjšamo ali celo odpravimo, če izobraževalni organi sprejmejo nekaj preprostih ukrepov za osebno, socialno in strokovno podporo novim učiteljem, da lahko ti učinkovito prispevajo in „dajo vse od sebe“ pri vsakodnevnem delu v šoli in razredu. Zato me veseli, da je Evropska komisija v sodelovanju s strokovnjaki iz več držav EU pripravila vodič Razvijanje uvajalnih programov za učitelje začetnike: priročnik za oblikovalce politik (Developing Induction Programmes for Beginning Teachers: a Handbook for Policymakers). Raznovrstnost naših izobraževalnih sistemov je dragocena. Ta vodič torej ne predlaga ena same „rešitve“, temveč zagotavlja paleto možnosti, na podlagi katerih lahko vzpostavimo učinkovit uvajalni sistem. Verjamem, da bo to novim učiteljem prineslo dejanske koristi in izboljšave. V mnogih državah je ključen izziv prepoznavanje in spodbujanje najboljših diplomantov, da se odločijo za učiteljski poklic. Leta 2012 bomo objavili raziskavo in primere najboljših praks o tem, kako lahko učiteljski poklic postane privlačnejša karierna izbira. Ker postajajo zahteve do učiteljev čedalje večje in kompleksnejše, se več in več pozornosti namenja širokemu naboru znanja, pristopov in spretnosti, ki jih učitelji potrebujejo. Do konca leta bomo tako objavili povzetek dobrih praks o kompetencah učiteljev. Vendar na ta pomemben dan ne smemo pozabiti na skupino „neopevanih junakov“ − izobraževalcev učiteljev. Kakovost učenja na naših šolah in fakultetah je odvisna od znanja in strokovnih izkušenj teh posameznikov, pa naj bodo učitelji strokovnjaki, ki svetujejo svojim sodelavcem v šolah, ali vodstveni delavci šol, ki spodbujajo razvoj zaposlenih, ali univerzitetni raziskovalci in pripravniki. Trenutno pripravljamo velik dogodek o vzajemnem učenju, ki bo potekal marca 2012 in na katerem bomo razpravljali, kako lahko izobraževalni organi bolje podprejo to ključno skupino. Na koncu pa bi rada vsem učiteljem, vodstvenim delavcem šol in izobraževalcem učiteljev rekla: „Najlepša hvala!“