Domov - > eŠR ->

Dan Svetovalnega centra Maribor

22.10.2011, avtor: info / rubrika: aktualno

 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor je letos svoj dan obeležil 20. oktobra. Ob tej priložnosti so podelili priznanje socialni delavki Stanislavi Kaučič, ki že več kot dvajset let dela kot svetovalna delavka na Osnovni šoli Kamnica in tudi sodeluje s svetovalnim centrom. Tako so obrazložili odločitev za priznanje: »S svojo odprtostjo za sodelovanje  bogati nas vse, in sicer pri svetovalnih  storitvah (timska obravnava otrok, organizacija pregledov pripravljenosti otrok za vstop v šolo) in izobraževanju. Redno se udeležuje predavanj zunanjih strokovnih kolegijev, ki jih pripravljamo za svetovalne delavce, in intervizijskih skupin, ki krepijo njeno profesionalno in osebnostno vlogo. S svojo strokovnostjo in človeško toplino je na šoli  nepogrešljiva opora učencem, učiteljem in staršem, nam pa dober partner.«

Ob dogodku so predstavili tudi nov učbenik Otroci s težavami na področju pozornosti s hiperaktivnostjo, ki so ga nedavno izdali. Namenjen je vsem, ki na kakršen koli način delajo z otroki z omenjeno težavo. Knjiga je nastala na podlagi raziskovanja prve avtorice mag. Suzane Žunko Vogrinc. Na centru menijo, da je učbenik v Sloveniji nekaj posebnega, saj bo lahko staršem, učiteljem in vsem drugim v pomoč pri izbiri ustreznih vzgojnih, pedagoških in terapevtskih prijemov, zaradi katerih bodo ti otroci med odraščanjem in pozneje kot odrasli lahko srečni in uspešni.

V mnogih priročnikih, učbenikih in drugih virih je sicer opisano obnašanje, po katerem naj bi identificirali skupino otrok, ki so razvajeni, in skupino otrok, ki  so obremenjeni z nemirnostjo, nepozornostjo, impulzivnostjo. Kljub temu  pa opredelitev ni preprosta, simptomi so raznoliki, identifikacijo otežuje tudi komorbidnost. Zato je diferencialna diagnostika nepogrešljiva. O tem in o prijemih pomoči, ki naj bi jo ponujali učitelji in starši, je na prvem letošnjem strokovnem srečanju s šolskimi svetovalnimi delavci spregovoril Bogdan Žorž.