Domov - > eŠR ->

Nič več na veliki nogi

20.10.2011, avtor: šr / rubrika: aktualno

Svet se je na gospodarsko krizo odzval tudi z varčevanjem v izobraževanju. Mnenja o tem so različna. Nekateri so opozarjali, da je treba v takšnih okoliščinah v izobraževanje vlagati. Tudi naš šolski minister dr. Igor Lukšič je, denimo, dejal, da je narobe, če vidimo edino možnost v varčevanju, saj bomo tako okrnili kakovost celotnega sistema. A obenem je menil, da zdajšnje varčevanje pri denarju za investicije v šolstvu in za izobraževanje učiteljev ne bo poslabšalo kakovost izobraževanja.Tudi ravnatelji, s katerimi smo se pogovarjali, so povedali, da za zdaj pouk ni še nič slabši, kot bi bil sicer. A če se bodo razmere nadaljevale, bodo posledice občutne. In razmere se bodo nadaljevale, v prihodnjih dveh letih bo denarja še nekaj manj.

Za zdaj se na srečo še nismo zgledovali po ZDA in tako globoko zarezali v šolstvo. Tam so ponekod celo oklestili urnike in zmanjšali število dni pouka. A na našem spletnem forumu so učitelji potarnali, da ne morejo več na izobraževanje, celo na študijske skupine gredo na lastne stroške. Odreči se morajo tudi prireditvam, ki stanejo, nakupom knjig … Na Zavodu RS za šolstvo so že opazili, da se manj učiteljev udeležuje seminarjev, a to velja za osnovnošolske, medtem ko med srednješolskimi manjšega obiska niso zaznali. Prav tako so izpeljali manj seminarjev.Podobno so opazili tudi pri tematskih konferencah za učiteljske zbore. Pri tem gre sicer le za ocene, saj primerjalnih analiz obiska med posameznimi šolskimi leti ne delajo. Študijske skupine pa se bodo šele ta mesec dobro začele.

Razlike v obisku med osnovnošolskimi in srednješolskimi učitelji je opaziti zato, ker so prvim odvzeli več denarja za izobraževanje kot drugim. Na šolskem ministrstvu so namreč pojasnili, da je bilo za osnovnošolske učitelje namenjeno več denarja za izobraževanje v času vpeljevanja devetletke, zato so zdaj z ukrepom krenili v smeri izenačevanja obojih. Vendar poudarjajo, da vsega denarja za izobraževanje niso odvzeli – tako se bodo učitelji lahko še naprej izobraževali, le da redkeje, v manjšem številu ali če bodo sami pokrili stroške ali vsaj njihov del. Skratka, šole bodo dobile za 4 milijone evrov manj denarja za izobraževanje in učila. Na šolskem ministrstvu so nam zaupali, da je bilo to nujno, da so lahko zagotovili denar za plače, ki imajo prednost pred drugimi postavkami.