Domov - > eŠR ->

Ideja za prihodnost

28.10.2011, avtor: Metka Krunič, Klavdija Živko / rubrika: zanimivo

Dijaki in učitelji Srednje prometne šole Maribor smo sodelovali v evropskem šolskem natečaju U4Energy za večjo energetsko učinkovitost. Na vseevropskem tekmovanju sodeluje 31 držav, članice EU ter Hrvaška, Liechtenstein, Norveška in Islandija, z namenom razvijati ustvarjalnost in inovativnost mladih ter krepiti občutek in odgovornost za varčno rabo energije. Nosilec projekta v Sloveniji je društvo Sobivanje - Društvo za trajnostni razvoj, ki ga vodi gospa Nada Pavšer. U4Energy je ena izmed mnogih iniciativ, ki potekajo v okviru programa IEE – Inteligentna energija v Evropi in jo podpira evropski komisar za energijo.

Natečaj poteka v treh kategorijah. Naša šola je sodelovala v kategoriji B, ki zajema pedagoške dejavnosti, namenjene ozaveščanju o pomenu energetske vzgoje. Avtorici sva izdelali didaktični material, ki se lahko uporabi pri pouku, s katerim dijaki samostojno načrtujejo poslovanje učnega podjetja za energetsko svetovanje.

V didaktičnem gradivu je prikazan načrt nalog posameznih poslovnih funkcij tega podjetja, s katerimi se dijaki učijo po metodi Learning by doing, torej skozi izkušnje in z delom. Največ pozornosti sva namenili izdelavi gradiva za oddelka Raziskave in razvoj in Energetsko svetovanje. Oddelek Raziskave in razvoj zajema iskanje novih produktov na trgu, inovacij na področju varčne rabe z energijo in iskanje novih aplikacij za vodenje energetskega knjigovodstva. V oddelku Energetsko svetovanje se izvaja načrtovanje, analiza in nadzor nad porabljeno energijo in stroški. Prav tako tudi svetovanje za zmanjševanje porabljene energije ter iskanje ustreznih obnovljivih virov. Z izvajanjem energetskega svetovanja se dijake spodbuja, da pričnejo aktivno razmišljati o porabljeni energiji in iskati ukrepe, kako jo zmanjšati.

Dijaki ob podpori mentoric simulirajo poslovanje podjetja in pridobivajo praktično znanje, samostojno načrtujejo, analizirajo energetske potrebe ter nadzirajo rabo energije in njenih stroškov. V didakti��nem gradivu je predvideno medpredmetno povezovanje kemije, ekonomskih predmetov, predmetov z okoljsko vsebino in tujih jezikov. Dijake tako spodbujamo k timskemu delu, aktivnemu razmišljanju in večjemu zavedanju o problemih okolja.

Avtorici didaktičnega gradiva sva v Sloveniji dosegli prvo mesto in idejo predstavili še v Neaplju, kjer je bilo eno izmed štirih regijskih srečanj. Zaključno srečanje in razglasitev zmagovalcev bo konec novembra v Bruslju.