Domov - > eŠR ->

Zbliževanje kultur in izkustveno učenje

11.11.2011, avtor: Danica Volčanšek Černe, Zdenka Varl / rubrika: zanimivo

Na naši šoli smo imeli nekaj dni priložnost spoznavati kulturo, zgodovino in kulturno dediščino Srbije/Slovenije. Projekt je zasnovan na programu Mednarodno priznanje za mlade, ki ga s kratico poimenujemo MEPI (The Duke of  Edinburgh’s Award).

 Ideja MEPI-ja je, da se mladi naučijo koristno preživljati svoj prosti čas. Program pokriva štiri področja: spretnosti, šport, prostovoljno deno in tudi odpravo na terenu. Zaradi objektivnih okoliščin naš letošnji mednarodni projekt odprave ni zajemal. V mednarodnem projektu so poleg Tehniške gimnazije sodelovale še: Strokovna in poklicna šola TŠC, Gimnazija Kranj, Gimnazija Euro šola, Srednja tehniška šola Užice, Srednja tehniška šola Ivana Sarića iz Subotice.

Prvi dan smo se po uvodnem pozdravu ravnateljice Tehniške gimnazije Zdenke Varl odpeljali na Pokljuko, kjer smo preživeli večer, ki je bil namenjen spoznavanju in druženju dijakov in učiteljev vključenih šol.

V vojašnici na Pokljuki so dijaki preživeli nato še dva dni. Dijaki in učitelji so sodelovali v različnih delavnicah. Učitelji so se učili, kako vpeljati  program MEPI na njihovi šoli in  kako tak program predstaviti mladim, mladi pa, kako si zastaviti konkretni cilj, ki je merljiv in  dosegljiv.

Posebnost enega od dni je bilo kosilo, ki so ga dijaki pripravili sami. Vsaka skupina je dobila lonec in sestavine, iz katerih so samostojno skuhali jed. Skupine so bile nacionalno mešane in dijaki so na neposreden način spoznavali tudi kulinariko drugega naroda. Večer pa je popestril Bogdan Kladnik z multivizijo projekta Varuhi zemlje.

Tudi naslednji dan je bil nekaj posebnega. Dopoldne so dijaki sodelovali v delavnici o postavljanju tabora, topografiji, orientaciji in prvi pomoči. Ker se je vreme pokazalo v najlepši luči, je veliko udeležencev popoldne  dšlo na Viševnik (fotografija), ki se je v jesenskem soncu  dijakom in učiteljem mentorjem predstavil v čarobni obliki. Večer je bil namenjen kulturnemu programu, ki so ga pripravili udeleženci.

Naslednji dan zjutraj so se dijaki  in učitelji mentorji poslovili od Pokljuke. Vrnili so se na Tehniški šolski center Kranj, kjer je bila za zaključek projekta evalvacija in diskusijska kavarna o socialnem kapitalu mladih.

Evalvacija je pokazala, da so bili vsi udeleženci projekta navdušeni nad rezultati skupnega dela, da so se drug od drugega naučili veliko novega in da si želijo skupaj delati tudi v prihodnje.  Diskusijsko kavarno je vodila nacionalna koordinatorka MEPI-ja, Neda Kajfež. Na diskusijski kavarni so sodelovali tudi Dragan Tucaković, direktor Srednje tehniške šole Užice, Jože Drenovec, direktor TŠC Kranj, podžupan MO Kranj, Bojan Homan, Danica Volčanšek Černe, MEPI koordinatorka na TŠC, Gabrijela Krajnc, ravnateljica Višje šole in MEPI mentorica, Saša Kocijančič, ravnateljica Strokovne in poklicne šole, in Zdenka Varl, ravnateljica Tehniške gimnazije.

Po skupnem kosilu so se udeleženci projekta poslovili in si obljubili, da bodo v prihodnjem šolskem letu nadaljevali začrtano delo. Prihodnje leto bodo dijaki in učitelji mentorji pripravili in izpeljali odpravo, dijaki se bodo preizkusili tudi kot prostovoljci. Skupna želja predstavnikov sodelujočih šol in nacionalne koordinatorke MEPI-ja je, da bi v prihodnjem letu v naš projekt vključili tudi kakšno šolo s področja Bosne in Hercegovine.