Domov - > eŠR ->

Bralni klub (tudi že) v prvem triletju

16.11.2011, avtor: Mateja Jakoš Vasle / rubrika: aktualno

Po večletnih izkušnjah diferenciacije v prvem triletju opažam, da ni toliko nadstandarnih programov za nadarjene. Ravno zato se mi je porodila ideja o programu, ki se zdaj že več let odvija v okviru interesne dejavnosti pod mojim mentorstvom. Začeli smo z drugošolci, nato so krožek obiskovali tretješolci, letos pa tudi četrtošolci. Bralni klub je namenjen učencem, ki so izrazito zavzeti za branje knjig (vzgajanje bralcev) in imajo dobro bralne zmožnosti in želijo ob/pred/med/po branju tudi poustvarjati.

Bralni klub naj bi obiskoval učenec, ki si želi:

  • izmenjati mnenja in poglede na prebrano knjigo,
  • razvijati ustvarjalnost, govorne sposobnosti,
  • ob knjigi kritično razmišljati,
  • spoznavati nove oblike dela: sodelovalno učenje, raziskovalno učenje, problemski pouk, debata …,
  • nastopati,
  • se uriti v doživetem branju in tako krepiti interes za branje kakovostnih knjig.

Seveda je pomembno tudi to, da je zmožen redno obiskovati interesno dejavnost, na katero mora biti vnaprej pripravljen (prebrati določeno knjigo doma, prinašati določen material za delo v skupini ipd).

 Vsebina probrama

Skupina učencev doma prebere celotno knjigo, v šoli razpravljamo ob prebiranju odlomkov. V skupini si izmenjamo mnenja in poglede na prebrano knjigo.

Letošnje leto pa je v ospredju doživeto branje in učenje tega. Mentor je neke vrste moderator razprave o knjigi; postavlja primerna ustvarjalna vprašanja, spodbuja učence h kritičnemu razmišljanju, k postavljanju vprašanj. Mentor pripravi dejavnosti oz. vodi pogovor tako, da imajo učenci možnosti ustvarjalnega izražanja (različna poustvarjanja). Obenem mentor upošteva želje in interese učencev (pri izbiri knjig, pri poustvarjanju), predlaga pa tudi »nove poti«, nova videnja; npr. možnost poustvarjanja na določeno knjigo in objava v raznih publikacijah, sodelovanje z revijami, založbami, knjižnico, pogovor s pisateljem, pesnikom ( na tem področju naj omenim večletno sodelovanje s knjižnico Domžale, ki organizira srečanja z znanimi umetniki), knjige na spletu, medspletno sodelovanje učencev iz dveh različnih šol ipd.

Kljub konceptu, ki zahteva , da so učenci zelo dejavni (tudi že pred srečanjem), se posamezniki interesne dejavnosti vsako leto z veseljem udeležujejo. To mi je v ponos in potrditev, da smo na pravi poti.

Branje naj bo dogodek!