Domov - > eŠR ->

Zdrav najstnik je tudi srečen najstnik

16.11.2011, avtor: Barbara Peternel / rubrika: utrip

Sodelovanje in zaupanje s strani učencev, učiteljev in staršev spodbudno vpliva na naše odnose, počutje in razvoj. Za naše sodelovanje poskrbimo tudi z izvajanjem različnih projektov in najnovejši  je mednarodni projekt z naslovom Zdrav najstnik je srečen najstnik.

Mlade želimo spodbuditi h kakovostnemu preživljanju prostega časa (čim več v naravi), lahko tudi v sklopu organizacij in društev, k zdravemu prehranjevanju ter športnemu udejstvovanju; želimo jih spodbuditi k prostovoljstvu, odgovornosti vodenja skupin in pripravi dogodkov v sklopu projekta ter tako ustvariti spodbudno učno okolje. Z različnimi partnerskimi šolami bodo tako mladi ustvarjali dobre, kakovostne medsebojne odnose ter stremeli k skupnim dosežkom. Šole, s katerimi sodelujemo, so s Poljske, iz Turčije, s Slovaške ter iz Španije. Cilji partnerstva so povezani s športom, kulturo, jeziki, integracijo učencev in učenk, ki prihajajo iz različnih družbenih okolij ter se spoprijemajo, z marginalizacijo ter težavami v šoli. S projektom želimo pripraviti mlade do tega, da bi prosti čas preživeli čim bolj dejavno ter jih motivirati k aktivni vlogi v družbi. Mnogi učenci so dobri v športu, ki lahko pomeni orodje za povečanje njihove motivacije na drugih področjih šolskega izobraževanja.

Delo se je začelo z letošnjim septembrom, ko smo bili seznanjeni z aktivnostmi, ki so povezane s projektom, in sicer z zbiranjem materiala za predstavitev naše šole, kraja, regije, države; torej informacij, ki jih želimo deliti s partnerji v projektu. Oktobra je delegacija naših učencev in učiteljev obiskala partnersko šolo na Poljskem, ki koordinira projekt. Po opisu in predstavitvi naših učencev sodeč je bil teden na Poljskem nepozaben, saj so se srečali z učenci drugih partnerskih držav in, seveda, z gostitelji, o katerih so imeli same pohvalne besede. Njihov skupni jezik je bila angleščina in naši učenci so bili ponosni na svoje znanje angleščine, saj pri sporazumevanju niso imeli težav. Spoznavali so kulturo, zgodovino, običaje, šport, kulinariko ter navade ljudi, pri katerih so bivali. Na Poljskem je potekalo spoznavno srečanje oz. predstavitve videov držav udeležencev. Pripravili so tudi olimpijske igre, ki naj bi prebile led ter ustvarile občutek domačnosti. Skupno delo na Poljskem je bila priprava logotipa, himne ter reklame za projekt.

Novembra na šoli iščemo in pripravljamo  podatke o najbolj popularnih športih in športnikih v našem kraju ter državi. December bo praznično obarvan.

Prvi mesec prihodnjega leta pa bomo gostitelji delegacij s partnerskih šol prav pri nas – na žirovski osnovni šoli. Naloga vseh udeleženk šol bo izmenjati gradivo o športnih dogodkih v tem letu, predstavitev športnikov, na katere so ponosni. Potekala bo diskusija o pomembnih športnih dogodkih, predstavljeni bodo najuspešnejši športniki, saj vemo, da ima uspeh pogosto velik vpliv na odnos učencev do športa. Kako bomo predstavili zimske športe? V sklopu razrednih ur, raznih delavnic, na sestankih s strokovnjaki, izpeljali bomo zimske športne igre in tekmovanje ter promovirali zimske športe ter discipline. Cilj je spodbuditi mlade k temu, da tudi kratke, puste zimske dneve preživljajo zunaj oz. na snegu.

Pomembno je, da je partnerski projekt naravnan na učence, in sicer tako, da so dejavni pri izpeljavi različnih nalog, da delajo v majhnih skupinah, sodelujejo na sestankih, delavnicah ter predavanjih – športni dogodki, predstavitve, govori, razstave, pomembne so izvedbe in prikazi ipd., sodelujejo pri obiskih/izmenjavah, sodelujejo z učitelji in drugimi, raziskujejo in imajo stike z mladimi iz drugih šol. Spoznavajo kulturo in tradicijo države skozi življenje v družini in s tem zboljšajo znanje tujega jezika. V šoli in pri pouku se srečujejo in sodelujejo z gostujočimi učenci in učenci drugih držav.

Učencem želimo popestriti pouk, razširiti splošno znanje in znanje tujega jezika ter dati možnosti za nova prijateljstva.