Domov - > eŠR ->

Študenti prostovoljci

21.11.2011, avtor: Polona Baloh / rubrika: utrip

Svet Evropske unije je 24. novembra 2009 razglasil leto 2011 za evropsko leto prostovoljstva. Zato smo tudi na Dobi ustanovili Klub prostovoljcev, ki deluje v sklopu Višje strokovne šole.

Prostovoljstvo ima tudi v Sloveniji vedno večji pomen saj zboljšuje kakovost življenja, ustvarja možnosti aktivnega delovanja državljanov in vključuje tudi posameznike in skupine, ki so drugačni ali prikrajšani. Tako je sedem študentov Višje strokovne šole na Dobi  v programu Poznamo svoje pravice in vloge v tem letu  izpeljevalo izobraževalni program za varovance VDC Polž. V programu so se udeleženci seznanili z vsebinami, ki se nanašajo na državljanske pravice, solidarnost in sodelovanje, kot temelje aktivne družbene participacije. Prav izbrana ciljna skupina ima zaradi specifičnih potreb pogosto manj možnosti za seznanjanje z navedenimi vsebinami in zato pogosto ostaja na obrobju informiranosti in aktivnega udejstvovanja.

 Izobraževalni program je potekal v obliki delavnic enkrat na teden, metode dela so bile prilagojene ciljni skupini glede trajanja srečanj in metod dela. Udeležilo se ga je 12 odraslih varovancev VDC Polž. Vodila pa ga je Simona Mauko, predavateljica Višje strokovne šole na Dobi.

 V sklopu izobraževalna programa so udeleženci pripravili tudi razstavo plakatov in učnih pomagal na temo Državljanske pravice. Odprli jo bomo 22. novembra 2011, ob 16. uri na Dobi.