Domov - > eŠR ->

Tržnica znanja

28.11.2011, avtor: Majda Frančič, mag. Marija Horvat / rubrika: zanimivo

Sredi novembra letos smo pripravili tržnico znanja, na kateri smo v razredih prikazali dobro prakso pri delu z učenci in na stojnicah predstavili uspešne oblike in metode dela. Kar 30 udeležencev se je aktivno predstavilo z delavnicami v razredih in na stojnicah v telovadnici šole. Prireditev je pripravil šolski strokovni tim za formativno spremljanje, ki ga vodi prof. Majda Frančič.

S prešernim programom so vse udeležence pozdravili učenci naše šole, nato pa so sledile dopoldanske delavnice po razredih, kjer so domače učiteljice predstavile primere dobre prakse na področju formativnega spremljanja učencev v vseh treh vzgojno-izobraževalnih obdobjih:

 • Gabrijela Novak in Karmen Zadravec sta z drugošolci predstavili bralno mini tržnico;
 • Stanka Zver je v četrtem razredu pokazala, kako se formativno vrednoti govorni nastop četrtošolke;
 • Majda Frančič je pripravila učence 8. b, ki so ponudili udeležencem branje za domače branje kot izziv za užitek in znanje - od izbora knjig do predstavitve s formativnim vrednotenjem in ocenjevanjem;
 • Andreja Sever je z učenci 9. a pripravila predstavitev delovnih in predstavitvenih map pri pouku slovenščine;
 • Karmen Škafar je z učenci 8. a prikazala  formativno preverjanje in ocenjevanje znanja, vključno z domačim delom, učnimi listi in igrami za preverjanje;
 • Jelka Pal je z učenci 9. b pripravila  aktivnosti v zvezi s formativnim preverjanjem in ocenjevanjem pri pouku kemije s poudarkom na samostojnosti in odgovornosti učencev za lastno znanje.

Po delavnicah v razredih je sledila tržnica znanja v telovadnici, kjer so učitelji domače in gostujočih šol predstavili uspešne zglede formativnega spremljanja učencev.

Uvod v popoldansko tržnico sta podali svetovalki ZRSŠ mag. Leonida Novak, ki je predstavila strokovni prispevek o tem, kaj učitelj spodbuja in kaj zavira  s svojim načinom poučevanja, in Nada Nedeljko, ki je poudarila pomen domačih nalog kot priložnosti za spremljanje napredka učencev.

Na stojnicah so svoje uspešne metode in strategije, predvsem pa dosežke svojega dela poleg petih učiteljic domače šole predstavili še učitelji in strokovni delavci gostujočih osnovnih šol:

 • OŠ Preserje pri Radomljah – lepopis v 2.razredu (Kristina Ferel), formativno spremljanje znanja pri matematiki (Mateja Szillich Debevc) in športni vzgoji (Uroš Križanič);
 • OŠ Prežihovega Voranca Bistrica – spremljanje učenčevega napredka pri športni vzgoji (Alojz Krevh);
 • OŠ Franceta Prešerna Maribor – formativno spremljanje pri pouku slovenščine in matematike v 4. razredu (Sabina Uranjek);
 • OŠ Sveta Ana – formativno spremljanje pri razrednem časopisu in TV-novicah pri pouku angleščine (Natalija Bauman, Barbara Pristovnik);
 • OŠ Puconci – eko obleke in izdelava slik (Monika Prelog, Jure Rems).

Na popoldanski Tržnici znanja so ponudili svoje dobre izkušnje tudi profesorji treh srednjih šol:

 • Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer – glasbena pravljica, medpredmetno povezovanje pri projektnih tednih (Barbara Špilak, Svetlana Krstić, Mateja Škrlec, Liljana Fajdiga);
 • Gimnazija Murska Sobota – aktivna oblika pouka: izdelava kataloga muzejskih eksponatov osebnih računalnikov (Romana Vogrinčič, Sonja Žilavec Nemec, Jasna Vuradin Popović);
 • Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci – sodobne oblike vzgojno-izobraževalnega dela in rezultate praktičnega dela dijakov (Helena Plej, Dušan Zelko).

Tržnico znanja smo sklenili z okroglo mizo in strokovnim prispevkom dr. Natalije Komljanc o formativnem spremljanju v procesu ocenjevanja znanja z namenom povratnega informiranja.

Dobre povratne informacije udeležencev in zadovoljstvo ob konkretnih zgledih dobre prakse potrjujejo dejstvo, da si pedagoški delavci želijo novosti in izmenjav pozitivnih izkušenj, še posebej v živo. Številne čestitke, pohvale in spodbude ter zelo dobra medijska zastopanost pa nas zavezujejo k nadaljnjemu odgovornemu delu na področju formativnega spremljanja učencev.