Domov - > eŠR ->

Mladi športniki

27.1.2012, avtor: Stanislav Jesenovec / rubrika: zanimivo

Šest vsebinskih sklopov naj bi obravnavali predstavniki športnih društev iz MO Kranj na okrogli mizi o športu, ki se je odvijala 25. januarja v občinski zgradbi. Prvi naj bi opredelil, ali naj društva ponovno oblikujejo športno zvezo, na kar se je vezala tema o prednostnih športnih panogah ter njihovi tradiciji, množičnosti in uspešnosti. Spregovorili naj bi o sofinanciranju trenerjev ter izkoriščenosti šolskih telovadnic, pa tudi o dveh trženjskih temah. Dvorana je bila popolnoma zasedena.

Podžupanja, zadolžena za družbene dejavnosti, Nada Mihajlović, košarkašica, ki izhaja iz  zelo uspešne kranjske družine športnikov Preželj, je spomnila, da so svoj čas imeli športno zvezo v kranjski občini, ki pa je presahnila zaradi najrazličnejših razlogov. O tej tematiki so tekle okrogle mize že v letih 2004, 2008, ob sprejemanju srednjeročne razvojne strategije in leta 2010  ponovno. S to tematiko se je ukvarjalo tudi nekaj komisij in svetnikov, ki so dajali pobude zanjo. Ker pa je odločitev za zvezo na strani nad 200 društev in klubov, se morajo pač sami odločiti ali jo bodo ustanovili ali ne. 

V razpravi so predstavniki klubov in društev zvedeli, da MO Kranj nameni zanje letno okrog 640 tisoč evrov, nadaljnjih 1,5 milijona pa še za stroške s športnimi objekti. S tem je občina dejansko najmočnejši finančni podpornik športa. O tem, kako težko je  sedaj dobiti sponzorje za klube in društva, ni potrebno posebej razpredati, ampak velja izpostaviti možnosti, ki bi si jih odprli s športno zvezo, pri črpanju državnih in evropskih sredstev. Mestna občina Kranj je edina občina v Sloveniji, ki take zveze nima.  

V pogovoru o tem, kateri šport je za občane pomembnejši in kateremu pripadajo občinska sredstva, velja pritegniti mnenju razpravljalcu s Kokrice, da ljudje sami opredelijo, ob katerih športnih aktivnostih so se pripravljeni združevati in zanje tudi tekmovati od občinske do svetovne ravni. Le ta je sicer tudi menil, da ni prav, da šolski kombiji ob sobotah in nedeljah, ko bi jih po dogovoru lahko koristili tudi športni klubi in društva s šolskega okoliša, ne obratujejo in da tudi dvorane niso na razpolago takrat, ki bi bilo primerno za športnike. Na razmerje s šolami je opozoril tudi predsednik Akademskega smučarskega kluba Triglav Roman Meško, ki je opozoril: »Če želijo, da se otroci ukvarjajo s športom, nam izkušnje kažejo, da imajo potem zelo veliko težav v šoli. Športniki so ponavadi garači, imajo red v šoli in doma, ker so tempirani na minute. Večkrat je s strani učiteljev zaslediti negativni pristop do tega, ker se morajo zato prilagajati  učencem-športnikom, ker morajo pisati dodate naloge, ker morajo najti dodaten čas zanje.« Da bi v šolskih kolektivih bolje razumeli osebnostno in tekmovalno srž teh šolarjev, so se odločili za izdajo pet tisoč izvodov revije, s katero z vseh strani osvetljujejo delovanje alpskih smučarjev.

Po skoraj treh urah okrogličenja o stanju in razvoju športa v MO Kranj so se odločili, da naj iniciativni odbor v sestavi Dušan Prezelj, Mitja Kern, Matjaž Kukovca, Luka Berdajs, predstavnik SSK Triglav,  ZŠD Sava, ženskega košarkarskega  kluba, kolesarkega kluba ter odbojkarjev pripravijo vse za ustanovitev Športne zveze MO Kranj. Pri izbiri članov so bili pozorni na to, da bodo v njem zastopani predstavniki različnih individualnih in kolektivnih športov ter da so istočasno to predstavniki uporabnikov atletskih površin, ledne dvorane, športnih dvoran, bazenov ter član Olimpijskega komiteja  Dušan Prezelj. Podžupanja Nada Mihajlović je pri vsem tem opredelila še razmerje med politiko, stroko in športniki. »Politika se bo morala odpovedati vplivu v športnih sferah. Doslej je bil šport poligon političnih iger, česar pa nekateri ne razumejo, a mi tega v tem mandatu ne dopuščamo.« Ob vsem skupaj pa naj zapišemo, da ima MO Kranj veliko odličnih športnikov, ki pa nujno potrebuje nekaj sodobnih športnih objektov, na katerih bo mogoče izvajati tudi mednarodna tekmovanja. Z njimi bi se kranjski šport tudi finančno opomogel.

Foto: Stanislav Jesenovec

K fotografiji zgoraj: Predsednik ASK »Triglav« Kranj Roman Meško je izpostavil problematiko razmerja med učenci športniki in učitelji.

Spodaj levo: Združevanje v športno zvezo je prostovoljno, a brez nje ni mogoče do nekaterih ugodnosti z državne in mednarodne ravni. 

Spodaj desno:  Podžupanja Nada Mihajlović (druga z leve)  ne more razumeti, da so si nekateri funkcionarji klubov občinske športne površine skoraj prisvojili. Tako ravnanje postaja tudi vir nesporazumov med klubi oziroma športniki.