Domov - > eŠR ->

So mladi razumeli pisateljičina sporočila?

6.3.2012, avtor: Stanislav Jesenovec / rubrika: utrip

Srečanje otrok z mentorji je potekalo na temo »JUNAKI NAŠEGA ČASA - KDO SO IN ZAKAJ?«. Kot doslej je potekalo na začetku in koncu plenarno zasedanje v sejni dvorani 15. občinske upravne zgradbe na Slovenskem trgu 1, v vmesnem času pa v treh skupinah. Prisotni so bili učenci z mentorji in drugi iz občin Jezersko, Preddvor, Naklo, Cerklje, Šenčur, Tržič in Mestne občine Kranj. Mentorica Maja Šenk Zidar je vodila skupino, ki je obravnavala Junake med nami, Jana Šturm je skrbela za zanimiv pogovor na temo Junaki iz medijev, Branka Vodopivec pa je z učenci ob prisotnosti in aktivnosti pisateljice Janje Vidmar odkrivala Junake v mladinski literaturi. Predsednica društva Tatjana Škrab Grašič je na začetku pozdravila udeležence s šol ter še posebej že omenjeno pisateljico pa še Toneta Dolčiča iz Urada varuhinje človekovih pravic ter župana MO Kranj Mohorja Bogataja. Za ogrevanje je mladim parlamentarcem sporočila: »Od vsakega od vas je tudi odvisno, kako boste gledali na sporočila družbe in ozaveščali, kdo so junaki, idoli in vzorniki ter zakaj … Vsak med vami naj s svojo podobo in svojim delovanjem  poskuša delovati v svojem domačem okolju kot vzornik ostalim in jim sporočati pozitivne vrednote življenja, ki bi morale ostati: spoštovanje, solidarnost, poštenje, odkritosrčnost, empatija, sočutje, razumevanje drug drugega.«  Župan Mohor Bogataj je izpostavil, da bodo danes spoznali, kako poslušati sogovornika in drugače mislečega. Kot parlamentarci boste danes spoznali kaj pomeni dejavno in demokratično državljanstvo ter bližje spoznali svoje idole. To pa so po njegovem mnenju lahko starši, babice, dedki, medijske osebnosti ali preprosto ljudje iz vsakdanjega življenja. »Junak postanemo že,« je še pristavil, »ko kdaj povemo resnico, da smo brez domače naloge, da se nismo učili in tako naprej.« Nekaj učenk smo povprašali, kaj so ugotovili v posameznih skupinah.

Učenka Ana iz 8. razreda OŠ Matije Valjavca Preddvor je menila, da je zvedela veliko o tem, kaj mislijo različni ljudje o literarnih junakih. Po njenem mnenju imajo starši drugačno mnenje od njih in, da nočejo, da berejo vsebine, za katere menijo, da še niso dovolj stari, da bi jih razumeli. Učenka OŠ Davorin Jenko Cerklje je pritrdila naši ugotovitvi, da med njihovimi morebitnimi junaki niso bili omenjeni nosilci moderne in svetovno poznane proizvodnje v Sloveniji, kot so Ivo Boscarol iz Ajdoviščine, Akrapovič iz Trebnjega itn. »Ugotovili smo, da je več vrst junakov in da so bolj aktualni vrstniki zato, ker jih poznamo. Ne pa junaki iz medijev, ki se tudi pretvarjajo, zato da pridejo do večje publicitete. Vrstniki med nami imajo res dobro srce in ne delajo dobrih stvari zato, da bi bili bolj slavni,« sta povzeli Dina Arapovič in Anita Kuč iz 9.b OŠ Matije Čopa Kranj. Med poročili o delu posameznih skupin je nekaj pogledov na današnji svet in otroški parlament izrekla tudi pisateljica Janja Vidmar. Lahko za njene besede rečemo, da je mladim in njihovim mentorjem nalila čistega vina o položaju v naši domovini in na svetu? Med drugim je menila: »Danes so vas spustili v ta prostor in jaz ne vem, če se počutite zaradi tega kaj bolj junaško. Jaz zelo dvomim. Ampak, kot da ste dobili neko pravico, da ste aktivni, zdaj, pripadniki te družbe. Jutri boste spet neaktivni oziroma spet odrinjeni, ker tudi vi ste ena marginalna skupina.« Opredelila je, da otroci in mladi v tej družbi niso zaželjeni, dokler ne začnejo služiti denarja in dokler ne plačujejo davkov v tej državi. In, zakaj je bilo zelo pomembno, da smo mi govorili o junakih? Junakov je v bistvu zmanjkalo.« Kako so prisotni dojeli in razumeli njeno opredeljevanje položaja doma in po svetu, za katero je realno ugotovila, da ne more biti dobra družba tista, ki jo vodijo samo kapital, pohlep, kovanje dobička, korupcija in bogatenje na račun siromašnih? Sporočila jim je tudi, da se s planom globalizacije uresničuje plan te civilizacije, da se že sedaj dela selekcija svetovne populacije. Z biološkim orožjem, z marsičem, se uničuje in iztreblja ljudi, dokler ne bo ostala približno milijarda. Junaka v Sloveniji pa je opredelila z besedami: »V resnici je junak tisti, ki živi pokončno, ki razmišlja s svojo glavo, ki je nesebičen in živi tako, da pomaga drugim in da so mu drugi enako pomembni kot je sam sebi. Ampak v družbi velja tak posameznik za tepca. Za nezaželenega!« Nakazala jim je, kako jih prinaša okrog industrija, ki umetno ustvarja junake, sklenila pa je  z besedami: »Želim vam uspešno nadaljevanje vašega dela in če boste pametni, boste s svojo glavo razmišljali tako, da vas življenje nikoli ne bo zaneslo v kakšen parlament in v politiko.«

Priznam, da sem se ob tem stavku vprašal, so pisatelji v  Sloveniji s svojimi nastopi resnično primerni za parlamentarno/državljansko vzgajanje šolarjev? Morda pa si le oni upajo odkriti tukajšnjo in svetovno resnico.

 

Foto: Stanislav Jesenovec

Besedilo pod slikami:

Zgoraj: Ana Globočnik je poročala o delu skupine Junaki med nami in bo tudi zastopala učence na državnem otroškem parlamentu v Ljubljani. Spodaj levo: Učenci so pripravili stenčase o posameznih temah. Spodaj desno: Delovno predsedstvo z gostjo Janko Vidmar in delom udeležencev sklepnega plenarnega zasedanja 22. medobčinskega otroškega  parlamenta v Kranju.