Domov - > eŠR ->

Se trženje hrane seli tudi v šole?

7.3.2012, avtor: Jasmina Bevc Bahar / rubrika: aktualno

V preteklih letih so potrošniške organizacije po svetu izpostavile tudi problematiko trženja hrane in pijače otrokom. Tudi na ZPS so že večkrat poudarili, kako pomembno je družbeno odgovorno trženje hrane otrokom, katerim se intenzivnejše promovirajo predvsem živila, ki vsebujejo veliko maščobe, sladkorja in soli. Tokrat pa so na ZPS pod drobnogled vzeli  “prikrito” oglaševanje v šolah in na družabnih omrežjih.

Spodbudno je, da se je trženje hrane in pijač v šolah v Sloveniji z uveljavitvijo Zakona o šolski prehrani, ki prepoveduje prodajne avtomate v šolah, občutno skrčilo, vendar pa so člani ZPS posredovali več primerov in mnenj o oglaševanju prehranskih izdelkov v šolah in otroških revijah predvsem pa se nam zdi neetično in nemoralno  umeščati oglaševanje v učbenike in delovne zvezke. »Na ZPS smo prepričani, da je (prikrito) oglaševanje, predvsem v delovnih zvezkih in učbenikih, zelo neprimerno in popolnoma nepotrebno,« je predstavila stališče psihologinja iz ZPS mag. Mateja Videčnik in dodala: »Ministrstvo za zdravje je predlagalo dopolnitve Zakona o medijih, da v medijske vsebine za otroke in mladostnike ne bi smelo biti dovoljeno vključevanje oglasov za živila, ki škodljivo vplivajo na prehranske navade in na nezdrav življenjski slog, vendar  dopolnitve zakona niso bile sprejete. Zato si v ZPS še intenzivneje prizadevamo ozaveščati potrošnike o tej problematiki, prav tako pa spremljamo »inovativne načine in prijeme«, ki jih uporabljajo oglaševalci. Naša pozornost je tako zdaj usmerjena tudi v prikrito oglaševanje v šolah.«

 Junaki iz reklam v delovnih zvezkih, cenejše malice …

Na ZPS so torej ugotovili, da se prikrito oglaševanje pojavlja v nalogah v delovnih zvezkih, ki jih starši plačajo, v otroških revijah ... Dodatno pa jih je presenetilo mnenje mlade učiteljice, ki je opozorila na številne promocijske brošure, gradivo, ki jih mora razdeliti med otroke, po navadi na prvi šolski dan, kar zmoti vsako leto tudi številne starše. Hkrati je učiteljica opozorila na problem trženja novih prehranskih izdelkov v šolah. Navaja, da je sama številne nove napitke in jogurte spoznala v šoli, saj določeni proizvajalci pred vplejavo izdelka na trge, tega predhodno in po nižji ceni ponudi šolam. In če se zavedamo dejstva, da otroci pogosto sodelujejo pri nakupnih odločitvah, pomeni to za proizvajalca cenovno izjemno učinkovito trženjsko gesto.

 Oglašujejo hrano za otroke tudi na družabnih omrežjih?

Če upoštevamo vsa socialna omrežja, ima 66 odstotkov mladih med desetim in petnajstim letom ustvarjen profil na družabnih omrežjih. Facebookovo pravilo je, da naj njihovih storitev ne bi uporabljali mlajši od 13. let, s čimer so se pravno zaščitil pred odgovornostjo, če bi ga uporabljali mlajši in bi zaradi tega imeli kakšne neprijetnosti. Resnica pa je, da lahko tudi mlajši ustvarijo svoj profil. »Ugotovili smo, da trženjske dejavnosti izbranih slovenskih proizvajalcev ravno zaradi starostne omejitve uporabnikov niso usmerjene na otroško populacijo, ampak na starše,« je povedala Mateja Videčnik.

Ponudimo otrokom kakovostnejšo prehrano

V preteklih letih so potrošniške organizacije po svetu svojo dejavnost usmerile tudi v problematiko trženja hrane in pijače otrokom. "Svetovna zdravstvena organizacija in potrošniške organizacije smo združeno nastopile proti agresivnemu trženju in leta 2007 začele pripravljati Kodeks za zmanjševanje trženja hrane, namenjene otrokom. Kampanjo, ki še vedno poteka na globalni in tudi na evropski ravni, smo poimenovali Junk Food Generation," je povedala Marjana Peterman, prehranska strokovnjakinja iz ZPS in dodala: »Na ZPS tudi podpiramo obdavčitev živil z nezdravim profilom, saj številne raziskave, ki potekajo v državah, ki obdavčitve že imajo, kažejo, da sistem deluje in ljudje kupujejo manj takih izdelkov. Vsekakor tudi podpiramo zamisel, da se del tako zbranih sredstev porabi za promocijo zdravega prehranjevanja in življenjskega sloga.«

Veste kaj jeste?
Na spletni strani veškajješ.si lahko poiščete informacije o prek 800 živilih in prek 80 pijačah.