Domov - > eŠR ->

TOM telefon

26.3.2012, avtor: Stanislav Jesenovec / rubrika: zanimivo

V Ljubljani so 22. marca spregovorili o TOM telefonu, ki deluje pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije in s tem začeli s kampanjo »Nova številka, stari prijatelji«. V skladu z direktivo Evropske komisije, ki vpeljuje poenotene telefonske številke za vse humanitarne projekte na območju Evropske unije, je 23. marca začela delovati nova številka 116 111.

Na tiskovni konferenci je Varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek Travnik poudarila, da je pomembno, da imamo poseben telefon za otroke in mladostnike, saj se je TOM izkazal kot telefon, ki mu otroci zaupajo, kjer se ni potrebno naročiti, prav tako jim ni treba nikamor iti. S temi značilnostmi se TOM prepoznava kot zanesljiv prijatelj otrok, kateremu nisi nič dolžan. TOM je pomemben za odrasle, ker zagotavlja analizo klicev, ki predstavlja podlago za načrtovanje in izboljšanje razmer otrok. ZPMS z različnimi programi, ki jih izvaja, marsikdaj dopolnjuje delovanje državnega sektorja, žal ga v nekaterih primerih tudi nadomešča. V imenu  Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je Janja Romih dejala, da TOM telefon spada med programe psihosocialnega svetovanja po telefonu otrokom, mladostnikom in drugim osebam v osebnih stiskah. Program je financiran s strani ministrstva za delo, družino in socialne zadeve kot večletni program. S pomočjo številnih prostovoljcev pomaga razreševati številne stiske otrok in mladostnikov. Z njim uspemo pokriti telefonsko svetovanje po vsej državi. Po dosedanjih ocenah deluje odlično in zainteresirani so, da se nadaljuje z izvajanjem programa.

Predsednik Zveze prijateljev mladine Slovenije mag. Franc Hočevar ocenjuje, da je TOM telefon  zanesljivo več kot le blagovna znamka, je upanje, je zaupanje, je nova možnost in priložnost. Da to deluje, morajo biti izpolnjeni trije pogoji. Prvič mora biti projekt dobro voden, mislim da Darja Groznik odlično moderira in navdušuje vse, ki sodelujejo pri TOM telefonu. Drugič sodelavci so prostovoljci, ljudje, ki nič ne pričakujejo, razen svojega osebnega zadovoljstva ne dobijo nič drugega. Nekdo, ki to dela kot profesionalec, ne more biti tako uspešen. Tretji pogoj je žal denar, vsekakor morajo biti pokriti minimalni stroški, ki v programu nastanejo. Zanj pa se zahvaljujejo vsem dobrotnikom. Iz Telekoma je o njem spregovorila Darinka Pavlič Kamien. Zelo so ponosni na dolgoletno sodelovanje z Zvezo prijateljev mladine Slovenije. Gre za njihovo najstarejše donatorstvo, s katerim omogočajo delovanje brezplačne linije za pomoč otrokom in mladostnikom - TOM telefon.  Z uvedbo linije 116 111 so naredili še korak naprej, saj so pomagali pri vzpostavitvi linije, ki je prepoznana po celi Evropi. Vsem prostovoljcem in strokovnjakom, ki delujejo v okviru TOM telefona, pa želi še naprej veliko volje, energije in tenkočutnega razumevanja za opravljanje svojega poslanstva.

In še nekaj podatkov, ki jih je posredovala Darja Groznik: TOM telefon je bil ustanovljen eno leto po sprejetju Konvencije o otrokovih pravicah. Telefon predstavlja dragoceno vez z otroki in mladostniki, v starosti od 10 do 18 let, ki iščejo nasvet ali pomoč in letno zabeleži prek 30.000 klicev, med katerimi jih je okoli 7.000 deležnih posebne analize. Informacije, zbrane prek telefona, so pogosto edini vir informacij o težavah, s katerimi se soočajo otroci in mladostniki po vsej državi. Ker so klici anonimni, svetovalci pa usposobljeni, je TOM zelo dragocen ne le kot krizni telefon, temveč tudi kot vir informacij. Glavnina klicalcev je starih od 12 do 15 let. Najpogostejše teme klicev so vprašanja, povezana z ljubeznijo, telesnim razvojem  in spolnostjo, odnosi v družini in s sovrstniki, težavami v šoli, odvisnostjo in tudi zlorabami – tako fizičnimi kot psihičnimi. Izkušeni in strokovno usposobljeni svetovalci opravljajo svoje delo brez plačila. TOM telefon je edinstveni projekt, ki zagotavlja pomembno vez med svetovalci – prostovoljci in mladostniki, ki se znajdejo v dvomu ali življenjski stiski. Od leta 2006 je v mrežo TOM telefonov povezanih sedem svetovalnih skupin v Idriji, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Slovenskih Konjicah, Tolminu in Velenju.

Fotografija: ZPMS

Fotografija zgoraj: Od leve proti desni so mag. Franc Hočevar, dr. Zdenka Čebašek Travnik, Darja Groznik, Karin Elena Sánchez, generalna sekretarka zveze, Janja Romih in Darinka Pavlič Kamien