Domov - > eŠR ->

Mednarodna matura v Kranju

28.3.2012, avtor: Stanislav Jesenovec / rubrika: zanimivo

Koordinatorica mednarodne mature v osrednji gorenjski gimnaziji, Gimnaziji Kranj je Nataša Kne Leben. Z njo smo se na kratko pogovorili.

 Kaj je značilno za ta program?

Program mednarodne mature je kakovosten izobraževalni gimnazijski program, priznan po vsem svetu. Dijaki  imajo po zaključeni maturi možnost vpisa na več kot 400 domačih in tujih univerz.

V katerih jezikih poteka?

V slovenščini in angleščini. Dijaki se materinščine učijo le v maternem jeziku.

Koliko predmetov lahko vpišejo dijaki?

Šest predmetov, ki jih bodo izbrali iz šestih skupin.

Kaj združujejo posamezne skupine?

V prvi skupini je materinščina, v drugi angleščina, nemščina, francoščina in španščina, tretja ponuja humanistične predmete, med katerimi bodo dijaki imeli na izbiro psihologijo, filozofijo, antropologijo in zgodovino. Naravoslovni predmeti so v četrti skupini, na voljo pa bodo biologija, kemija in fizika. V peti skupini je matematika, v šesti skupini pa
dijaki lahko izbirajo med jeziki, humanističnimi in naravoslovnimi predmeti.
 

Priprava na mednarodno maturo poteka v 3. in 4. letniku gimnazije. V čem je razlika med njima?

V obeh letnikih bodo dijaki na urniku imeli le šest predmetov. Trije so obvezni, to so slovenščina, matematika in angleščina, tri pa izberejo. Predmeti se poučujejo na osnovnem in višjem nivoju. Dva ali trije na osnovnem nivoju, trije ali štirje pa na višji ravni. Predmeti so med sabo popolnoma enakovredni. Na osnovni ravni se vsak predmet poučuje štiri ure na teden, na višji pa pet ur tedensko.

Kateri dijaki se lahko vpisujejo v ta program?

Lahko se vpisujejo dijaki vseh slovenskih srednjih šol po končanem drugem letniku.

Kar nekaj slovenskih podjetij ima močne stike s podjetji iz slovanskih držav. Zakaj v program mednarodne mature v Kranju niso zajete tudi ruščina, poljščina ali jeziki jugovzhodne Evrope?

V mednarodno maturo je vključena materinščina, v našem primeru slovenščina, dijakom ponujamo tudi ruščino, vendar do zdaj ni bilo dovolj zanimanja. V eni generaciji namreč vpišemo 20 dijakov, vsaj 4 ali 5 dijakov se mora odločiti za predmet, da ga ponudimo.

 Foto: Stanislav Jesenovec

 K fotografiji: Nataša Kne Leben, koordinatorica mednarodne mature na Gimnaziji Kranj