Domov - > eŠR ->

Varčevalni ukrepi v šolstvu

28.3.2012, avtor: šr / rubrika: aktualno

V šolstvu smo najprej začeli varčevati z interventnimi ukrepi, ki so začeli veljati z lanskim letom. Z njimi je tedanja vlada zaposlenim v šolstvu odvzela plačilo redne delovne uspešnosti, prav tako pa niso mogli napredovati v višji plačni razred. Tisti, ki so lani napredovali v (višji) naziv, pa skladno s tem niso dobili višje plače. Z dodatnimi interventnimi ukrepi se je rok za uskladitev plače z nazivom podaljšal od januarja do julija letos. Tedaj bodo glede na zakon skladno s plačnim razredom plačani tudi tisti, ki letos napredujejo v višji plačani razred. A varčevalni ukrepi, ki jih je nedavno objavila zdajšnja vlada, tedaj napovedujejo znižanje plač v šolstvu za 15 odstotkov. Letos tudi ne bi dobili regresa, prihodnje leto pa le polovičnega. Toliko glede plač.

 Predlagani varčevalni ukrepi, ki jih predlaga vlada, bi v šolstvo zarezali globoko. Kaj se nam obeta? Strokovnim delavcem v osnovnih in srednjih šolah bodo povečali učno obveznost za eno uro. Jutranje varstvo, učna pomoč in interesne dejavnosti  bodo postali del delovne obveznosti strokovnih delavcev. Povišali se bodo normativi – tako bo v razredu lahko največ 30 učencev namesto 28. To spremembo naj bi vpeljali postopno, in sicer s tem septembrom v prvem in šestem razredu. Manj naj bi bilo tudi svetovalnih delavcev in knjižničarjev. Podaljšano bivanje naj bi potekalo le do 15.30 ure (pozneje bo le varstvo). Normativna ura učiteljev v podaljšanem bivanju se bo podaljšala s 50 na 60 minut. Manj denarja bodo namenili za učitelje, ki sodelujejo v maturitetnih in drugih komisijah, prav tako bo manj komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, in sicer le 10.

Varčevanje bo zadelo tudi najmlajše. V heterogenih skupinah je zdaj lahko od 14 do 19 otrok, po novem pa jih bo 22, torej toliko, kot jih je v homogenih. Vzgojiteljice bodo morale neposredno delati z otroki dve uri in pol več (32 ur in pol), sočasno delo vzgojiteljice in pomočnice pa bo krajše. Sorojenci ob hkratnem vpisu ne bodo več oproščeni plačila – cena bo enaka za vse.

Šole naj bi tudi združevali, tako naj bi nekaj manjših šol postalo podružničnih, večji kraji pa naj bi imeli le en šolski okoliš. Združiti nameravajo tudi Zavod RS za šolstvo, Center RS za poklicno izobraževanje, Pedagoški inštitut, Andragoški center Slovenije, Slovenski šolski muzej, Zavod Planica in Muzej športa.

Kaj pa o predlaganih varčevalnih ukrepih menijo šolniki? Komentarje objavljamo v Šolskih razgledih (13. aprila).