Domov - > eŠR ->

Modeli vzgoje v globalni družbi

30.3.2012, avtor: šr / rubrika: aktualno

Kongres pripravljajo Društvo vzgojiteljev dijaških domov, Zavod za RS za šolstvo in skupnost dijaških domov Slovenije. Tokrat so obravnavali integriteto, kompetence in avtonomijo pri vzgojnem delu, pozornost so namenili kakovosti in fleksibilnosti vzgojnega dela, vodenju v izobraževanju, kulturi in športni vzgoji ter evalvaciji v vzgoji in izobraževanju. V plenarnih predavanjih so spregovorili o dilemah glede pedagoškega poslanstva, o vlogi športa in interesnih dejavnostih, o nasilju in preprečevanju tega, o vzgoji skozi čas - od antične do novoveške vzgoje – ter o e-kompetencah pedagoških delavcev.

Več o izzivih, s katerimi se zdaj spoprijemajo dijaški domovi, objavljamo v prihodnji številki Šolskih razgledov (13. aprila 2012).