Domov - > eŠR ->

Minister o varčevanju

30.3.2012, avtor: mz / rubrika: aktualno

 Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dr. Žiga Turk je na današnjem srečanju z novinarji predstavil, kako nameravajo varčevati v resorjih, ki so v njegovi domeni. Pravi, da si država zdaj 20 odstotkov vseh izdatkov izposoja – torej tudi denar za plače –, ta odstotek pa želijo letos znižati za polovico.

Kaj to pomeni za strokovne delavce v šolstvu? O plačah tokrat ni bilo govora, saj je to ukrep, ki zadane vsa področja javnega sektorja. Še bolj pereče je vprašanje, koliko bo odpuščenih. Po približnih ocenah naj bi jih bilo okrog 250. Odveč pa naj bi jih bilo desetkrat več. Natančnejšega števila na ministrstvu še nimajo. Večino med njimi naj bi namreč preusmerili na delo prek mehanizmov Evropskega socialnega sklada. S programi, ki jih bodo oblikovali, želijo ohraniti večino učiteljev v šolstvu, da jih bodo lahko, ko bodo generacije učencev spet številčnejše, ponovno uporabili. In za kakšne programe naj bi šlo? Za zdaj naj bi bili namenjeni zboljšanju dosežkov otrok v manj razvitih območjih, drugemu učitelju v razredu … Še zmeraj pa velja, da naj bi se upokojili strokovni delavci, ki izpolnjujejo pogoje za to.

Ker nameravajo v večjih krajih šolske okoliše združiti v enega, se bo v večjih mestih zaprla tudi kakšna osnovna šola (natančnih ocen še ni), v manjših mestih pa ne. Šolsko mrežo želijo bolje izrabiti tako, da bodo bolj napolnili razrede. Normativ po novem ostaja 28 otrok v razredu, le izjemoma, ko ne bo mogoče oblikovati dodatnega oddelka, dopuščajo 30 otrok v oddelku. A postavili so spodnjo mejo – v razredu ne sme biti manj kot 24 otrok. Šole, ki imajo manj kot 9 oddelkov, pa bodo preoblikovane v podružnične. A to se ne bo zgodilo, če gre za edino šolo v lokalni skupnosti. Optimizirati nameravajo tudi poklicno šolstvo, ker je za nekatere programe premajhno, a natančnejših informacij še nimajo.

Z ukrepi, o katerih smo že pisali, torej s povečevanjem učne obveze za eno uro in delovne obveznosti za 10 odstotkov, nameravajo ujeti povprečje v državah OECD. Normativ za strokovne delavce v svetovalni službi pa bo povezan s številom otrok in ne več s številom oddelkov. Tudi delovno obveznost vzgojiteljev v dijaških domovih bodo povečali za dve uri. Manj bo nepedagoškega osebja na otroka, saj ga imamo po ministrovih besedah največ med članicami OECD. Normativ za snažilko bodo, denimo, zvišali za 10 odstotkov.

Lahko se zgodi, da drugi otrok v vrtcu že z naslednjo položnico ne bo več brezplačen, pravi minister, izvzete so socialno ogrožene družine. S tem ukrepom, s podaljšanjem neposrednega dela vzgojiteljice z otroki za dve uri in z zvišanjem normativov za enega otroka naj bi se vrtec za starše pocenil.

Matura bo kljub nameravanim spremembam (da bo predvsem zaključni izpit in ne poglavitni vpisni pogoj) in pocenitvam ostala eksterna. Popravljanje maturitetnih izdelkov pa bo običajna delovna obveznost učiteljev.

Po novem pa nameravajo združiti Zavod RS za šolstvo, Center za poklicno izobraževanje, Andragoški center Slovenije, Pedagoški inštitut in Šolo za ravnatelje (izvzeli so torej Šolski muzej, Muzej športa in Zavod Planica).

Zmanjšala se bodo tudi sredstva za študijske dejavnosti, in sicer za 6 milijonov evrov, ter prav toliko za znanost.  Obenem pa želijo prepustiti visokošolskim zavodom, da sami določijo obveznosti zaposlenih.

Minister dr. Žiga Turk zagotavlja, da šolstvo zaradi ukrepov ne bo nič slabše, saj da se je število zaposlenih s šolsko prenovo povečevalo, dosežki pa so se slabšali. Kaja pa o tem menite strokovni delavci v vrtcih in šolah? Vabljeni na forum!