Domov - > eŠR ->

Želijo si mirnih protestov

12.4.2012, avtor: mz / rubrika: aktualno

Stavkovni odbor Sviza Slovenije je imel danes prvo sejo, na kateri so govorili o podrobnostih stavke ter poudarli stališča in zahteve. Predsednica Sviza Jelka Velički je dejala, da "ne morejo sprejeti grobega posega v normative in standarde, ki slabijo kakovost javnih šol in vrtcev". Ob tem je izrazila ogorčenje nad odnosom ministra dr. Žige Turka in državne sekretarke Mojce Škrinjar do posledic ukrepov: "Na sestanku z ministrsko ekipo 10. aprila letos, na kateri smo spregovorili o predlaganih spremembah standardov in normativov, smo bili presenečeni nad lahkoto, s katero sta sporočila, da predlagani ukrepi ne bodo posegli v kakovost vzgoje in izobraževanja, da 1.400 presežnih učiteljev ni veliko, da se jih bo 700 upokojilo, za preostale pa bodo poskrbeli prek evropskih projektov. A ne ve se, kako dolgo bodo ti trajali." V sklopu teh projektov naj bi učitelji odhajali na manj razvita območja, kjer so dosežki učencev nižji, in pomagali kot drugi učitelji v razredu in pri ozaveščanju staršev, kako pomembna da je izobrazba. A ne gre pozabiti, da bi izgubilo službe tudi več vzgojiteljev, o čemer pa na sestanku z vladno stranjo ni bilo besede. Po besedah predsednice Sviza nasprotujejo tudi enotnim šolskim okolišem, saj bodo morali starši otroke voziti na drug konec mesta, pri tem pa na razporeditev ne bodo imeli nobenega vpliva.

Zbrali so tudi že natančnenjše podatke o glasovanju glede stavke, po katerih se je za stavko opredelil še večji delež zaposlenih. V vzgoji in izobraževanju jo tako podpira 38.650 zaposlenih oz. 93,5 odstotka, v kulturi 88,88 odstotka zaposlenih, v znanosti pa 85 odstotka. Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj je poudaril, da imajo zahteve glede ohranitve obstoječih standardov in normativov (število otrok v skupini ali oddelku, učna obveznost učitelja, delovna obveznost, skupna navzočnost vzgojiteljice in pomočnice, dolžina neposrednega dela z otroki ...) prednost pred zahtevami glede plač. Zanimivo pri tem je, da se o tem sploh še niso pogajali, vlada pa danes že obravnava varčevalni zakon. "Do konca smo se pripravljeni boriti za ohranitev kakovostnega javnega šolstva. To je razlog za tako množično stavko. Kar 75 odstotkov vsega privarčevanega denarja v rebalansu proračuna gre na račun šolstva, znanosti in kulture." Prizadevajo si ohraniti kakovost vseh javnih storitev, ne le resorejv, ki jih zajemajo, in ne dovoljo, da bi jih doletela privatizacija. Na besede predsednika vlade Janeza Janše, da stavka ne bo plačana - torej da se bo stavkajočim odtegovalo od plače - se je glavni tajnik odzval z opozorilom, da o tem ne odloča izvršna oblast, marveč sodišče. V kolektivnih pogodbah je določeno, da če delodajalec krši to pogodbo ali druge dogovore, lahko sodišče naloži delodajalcu, da nosi stroške stavke. Ni rečeno da bo delodajalec kršil pogodbo, a ob prejšnji slavki v letu 2010 je bil sklenjen dogovor, da bo naslednja stavka plačana, če stavkovni dogovor s tedanje stavke ne bo izpolnjen. Zato je pričakovati, da bo stroške res nosil delodajalec, saj še niso odpravili plačnih nesorazmerij, poleg tega je bilo tedaj dogovorjeno, da bo regres izplačan aprila, kar zdaj zanikajo. Branimir Štrukelj je ob tem dodal, da se ne borijo za dodatne ugodnosti, temveč branijo javno šolstvo in socialno državo ter želijo doseži, da ljudi ne bi odpuščali.

Kako bo stavka potekala

Podrobnosti še niso znane, saj sestanki še potekajo. Prvi dan (18. aprila) bodo šole in vrtci zaprti - potekala bo od 6. do 19. ure, nato bo prekinjena. Vrtci bodo sprejeli otroka le izjemoma, če starši ne bodo imeli nobene druge možnosti. Kako bodo določali izjeme, se bodo še dogovorili. A vzgojitelji naj bi poznali okoliščine v posamezni družini, kar bi upoštevali pri odločanju. Obratovale bodo tudi kuhinje.

Učitelji bodo stavkali na delovnem mestu, oblikovane bodo tudi stavkovne straže, tisti, ki bodo želeli, se bodo udeležili tudi protestnih shodov. Dobili so že dovoljenje za shod v Velenju, Celju, Murski Soboti, Kopru in Ljubljani. Ti bodo potekali pet minut pred dvanajsto in bodo trajali največ 60 minut. V tem času bodo v zavodih stavkovne straže, v vrtcih pa tudi osebje, ki bo skrbelo za varnost otrok. Po shodu se bodo vrnili na delovno mesto.

Na Svizu ne pričakujejo masovnih shodov, saj so jih pripravili v času, ko so ljudje po službah. Želijo si, da bi potekali mirno in civilizirano, nezadovoljstvo pa bi izražali le s piščalkami.

Pogajanja se bodo nadaljevala jutri. Branimir Štrukelj je dejal, da bodo sindikati javnega sektorja skupaj s sindikati zasebnega sektorja (strinjajo se, da so neustrezni predlogi, ki razgrajujejo socilano državo in poslabšujejo položaj mladih in družin) storili vse, da bi varčevalni zakon, če bo sprejet, padel na referendumu.