Domov - > eŠR ->

Protestna nota predstavnikov staršev iz vrtcev

18.4.2012, avtor: Stanislav Jesenovec / rubrika: aktualno

Pod protestno noto so podpisani predsedniki, predstavniki ali člani svetov staršev (seveda v imenu vseh, ki jih zastopajo) Nada Golouh iz Vrtca Litija, dr. Damjan Mandelc iz Vrtca dr. France Prešeren, Vesna Tošeski iz Vrtca Vodmat - enota Klinični center, Boštjan Bradeško iz Vrtca Braslovče, Matjaž Husar iz Vrtca Manka Golarja, Gornja Radgona, Alenka Koporc iz Vrtca Vodmat - enota Vodmat, Saška Gašperič iz Vrtca Ptuj, Arty Rodošek iz Vrtca Borisa Pečeta, Maribor, Katja Križnar Urbanc in Irena Guštin iz Vrtca Šentvid, Petra Lamut Pavlič iz Vrtca Slovenske Konjice, Mateja Kolmančič iz Vrtca Otona Župančiča, Ljubljana, Slavica Kojzek iz Vrtca Mežica, Albert Nemec, iz vrtca pri OŠ Ivana Roba, Šempeter pri Gorici, Jadranka Matijašec iz Vrtca Sončni žarek, Velike Lašče, Janez Pregrad iz Vrtca Nova Gorica, Peter Lunar iz OŠ Šenčur, Martina Drakulić iz Vrtca Morje Piran, Barbara Habjan Burnik iz Vrtca Mengeš, dr.Luka Tičar iz Vrtca Jelka, Ljubljana, Aljoša Ukmar iz Vrtca Sežana, Davor Tavčar iz Vrtca Škofja Loka, Lena Dolar iz Vrtca Slovenj Gradec - enota Celjska, Maja Brodar in Matej Pinter iz Vrtca Prebold, mag. Branko Dvoršak iz Vrtca Tinkara Velenje, Andreja Časar iz Vrtca Lendava, Jakob Klofutar iz Kranjskih vrtcev, Andrej Bergoč iz Vrtca Ilirska Bistrica, Pavel Fičur iz Vrtca pri OŠ Šmarje pri Kopru.

Protestno noto so naslovili na državno sekretarko Mojco Škrinjar, v. d. generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Alenu Kofolu  ter v vednost Skupnosti vrtcev Slovenije in GO SVIZ Slovenije. V njej so se opredelili proti rezom v rebalansu proračuna za izobraževanje za leto 2012.

Zapisali so sledeče. Sveti staršev vrtcev, predsedniki in predstavniki svetov staršev vrtcev nasprotujemo rezom v proračun za izobraževanje. Izražamo globoko nestrinjanje z naslednjimi predlaganimi ukrepi, ki evidentno vodijo v poslabšanje kakovosti predšolske vzgoje naših otrok ter poslabšanje delovnih pogojev zaposlenih:

  • zmanjšanje sočasne prisotnosti vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja za 1 uro,
  • ukinitev normativa za heterogene oddelke v drugem starostnem obdobju,
  • zvišanje normativov v obeh starostnih obdobjih.

Zahtevnost in odgovornost dela vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev:

  • za izvajanje kurikula za vrtce,
  • za grajenje psihofizične stabilnosti otrok,
  • za varnost otrok,
  • za vključevanje otrok s posebnimi potrebami, ob pričakovanjih nas staršev,

v prostorih obstoječih velikosti in opremljenosti ne dopuščajo povečevanja števila otrok v oddelkih ali/in zmanjšanja sočasne prisotnosti vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja za 1 uro.

Vsekakor z nelagodjem gledamo tudi na predlagane ukrepe, ki imajo za nas finančne posledice (plačilo vrtca za drugega in ostale otroke, ukinitev ugodnosti zmanjšanja plačila za starejšega otroka za en plačni razred). Ampak te še lahko razumemo kot prispevek nas staršev k reševanju težav finančne krize. Kako pa naj razumemo na začetku omenjene ukrepe, ki se bodo odražali predvsem na naših otrocih? So številke v excelu res tako velike, da jim bomo košček za koščkom vzeli tudi čas, ki jim ga posvečajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev? Ob takšnih predlaganih normativih otroci ne morejo biti niti potolaženi, kaj šele, da bi bili videni, slišani ali uslišani. V kaj se bodo naši otroci spremenili, ko bodo odrasli s takšnimi vzorci v najzgodnejšem otroštvu?

Pozivamo pristojne, da iz predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakonov za uravnoteženje javnih financ umaknete ukrepe, ki se nanašajo na povišanje normativov in zmanjšanje sočasne prisotnost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja.

 

Foto: Stanislav Jesenovec

Zgoraj: V imenu Centralnega sveta staršev v Kranjskih vrtcih je noto podpisal Jakob Klofutar.

Spodaj levo:  »Otroci ne morejo biti niti potolaženi, kaj šele, da bi bili videni, slišani ali uslišani,« je tudi zapisano v noti.

Spodaj desno: »Ukrepi vodijo v poslabšanje kakovosti predšolske vzgoje naših otrok ter poslabšanje delovnih pogojev zaposlenih,« tudi trdijo predstavniki staršev številnih vrtcev.