Domov - > eŠR ->

Obiskali smo stavkajoče

18.4.2012, avtor: mz / rubrika: aktualno

Na Osnovi šoli Valentina Vodnika (fotografija zgoraj) v Ljubljani nam je utrip predstavil sindikalni zaupnik Boleslav Daugul. Zaposleni so se zbrali ob 7. uri, torej ob običajnem odpiralnem času. Zelo velika večina se jih je opredelila za stavko, redki posamezniki pa so se je vzdržali in so tako opravljali naloge in dolžnosti učiteljskega poklica. Tako jih je od 97 zaposlenih stavkalo 86. Pripravljeni so bili tudi na to, da bi sprejeli otroke, če bi kakšen prišel, a se ni pojavil nihče. Ob 8.30 uri so imeli zbor delavcev, na katerem je sindikalni zaupnik obrazložil namen stavke, članica stavkovnega odbora Irena Knez pa je predstavila analizo posledic načrtovanih ukrepov. Pri tem je pouradila, da so bili učitelji zmeraj solidarni, bili bi tudi zdaj, če bi bili ukrepi uravoteženi. Predsednica stavkovnega odboora Nena Radmelič pa je predstavila navodila glede poteka stavke. Na zboru je bilo navzoče tudi vodstvo šole, ki je stavkajoče podpiralo. Nato so se učitelji porazgubili po učilnicah, kabinetih in aktivih, ob 11. uri pa so se odpravili na protestni. Po shodu so se zbrali v zbornici, kjer so pregledali predlog zakona o uravnoteženju javnih financ, zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja ter zakona o osnovni šoli. Popoldne bodo pogajalski skupini Sviza poslali tudi predloge glede pogajanj. Ob 15. uri pa so se odpravili domov. Pričakujejo pa nadaljnja navodila sindikata. Na šoli so po besedah Boleslava Daugula zelo ogorčeni nad tem, kar se obeta celotni družbi in socialni državi.

Tudi v Vrtcu H. C. Andersena (slika spodaj) v Ljubljani ni bilo običajnega vrveža. Ob 6.30 uri so se zaposleni zbrali in odprli vrata ter vzpostavili stavkovno stražo. Že pred stavko so se zaposleni dvakrat srečali, da so se natančno dogovorili, kako bo potekala stavka. Otroci so začeli prihajati malo pred 7. uro, a bilo jih je le za vzorec. Od 780 otrok jih je vrtec obisklao le 49. Vseh šest enot je bilo odprtih, saj po besedah sindikalne zaupnice Štefke Šturm, psihologinje Tine Merčnik in ravnateljice  Tatjane Prešern niso želeli v stisko spravljati staršev - ne stavkajo proti njim, marveč proti načrtovanim ukrepom. Odločitev, kaj je nujni primer za obisk vrtca, pa so prepustili staršem. Niso si vzeli pravice odločati o tem, o tem se sploh niso pogovarjali. Staršev tudi niso spraševali, zakaj so otroka vpisali na listo navzočnosti. Kljub temu je bilo otrok malo. Odpravili so se tudi na shod pred vladno palačo in državni zbor - tisti, ki niso skrbeli za otroke, v vrtcu so ostale tudi kuharice in zaposleni v tajništvu ter, seveda, straža. Stavko pa so izrabili tudi za to, da so postorili tiste stvari, za katere jim sicer zmanjkuje časa. Vse tri sogovornice pa so bile ogorčene nad načrtovanimi ukrepi. Poudarile so, da zdaj zaposleni vložijo v delo z otroki veliko energije, delajo več, kot je potrebno, ker verjamejo, da delajo v dobro otrok. Zdaj pa se jim obeta, da bodo še dodatno obremenjeni, program pa bo nezamisljivo osiromašen. Tako bodo mnogi otroci prikrajšani za mnoge dejavnosti in za "vrtce v naravi". Pri tem bodo najbolj prizadeti tisti malčki, ki jim starši nikoli ne bodo mogli omogočiti oddiha v gorah, na morju, na smučkah ... Javni vrtci so pri nas zelo kakovostni, po nekaterih sestavinah programa celo prekašajo skandinavske (zaostajajo pa zelo glede prostorskih  razmerah). Upajmo, da tega ne uničimo.