Domov - > eŠR ->

Sporočilo dijakom, staršem, javnosti in vladi RS

19.4.2012, avtor: Stavkajoči delavci Gimnazije Bežigrad / rubrika: aktualno

Stavkajoči delavci Gimnazije Bežigrad menimo, da vladni ukrepi ne pomenijo varčevanja in reševanja krize, ampak razgradnjo javnega šolstva. Predlagani tako imenovani varčevalni ukrepi bi namreč povzročili znižanje izobrazbene ravni prebivalstva. Posledica tega je lahko le oblikovanje nekritične, pasivne in nemočne družbene množice, s katero se z lahkoto manipulira. Naše trdno prepričanje je, da je rešitev iz krize v ustvarjalnosti, znanju, kritičnosti in sposobnosti pogovarjanja. Ravno javna šola je ta, ki omogoča najširšemu sloju prebivalstva razvijanje teh sposobnosti. Družbe, ki niso uspele reševati svojih težav na ta način, so propadle, kot se je že velikokrat pokazalo v zgodovini. Zato je ravno v teh kriznih časih nujno, da poskrbimo, da se sistem izobraževanja ne osiromaši, ampak kvalitetno nadgradi. Slovenski šolski sistem, ki smo ga dolga leta gradili, sodi med kakovostnejše v Evropi in je v skladu z usmeritvami Evropske skupnosti in s prioritetami, ki jih ta predlaga, to so: ustvarjalnost, inovativnost in izobraževanje. Varčevalni predlogi vlade pa temu nasprotujejo. V obravnavi teh predlogov se v javnosti popolnoma napačno prikazujejo značaj in cilji učiteljskega dela. Vlada s svojo dikcijo vsiljuje predsodek, da učitelji premalo delamo in smo preveč plačani. Ta predstava je napačna in zlonamerna. Učiteljevo delo močno presega neposredno delo po urniku.

Verjamemo, da je vloga javne šole in učiteljev pri ustvarjanju kulturnega okolja, da:

• ohranja vsem dostopno šolo, ki razvija kompetentnost, samozavest, dostojanstvo, kritično mišljenje in voljo do delovanja v javno dobro;

• odpira prostor za dialog in kritično mišljenje, katerega del je tudi sposobnost prepoznavanja zavajanja (manipulacije);

• spodbuja skrb za človeka, to je za posameznika in družbo;

• spodbuja ustvarjalnost, samoiniciativnost in podjetnost ter omogoča iskanje novih poti za družbeni napredek;

• razvija socialne in državljanske kompetence ter kulturno zavest in izražanje.

Ker vladni ukrepi zanikajo zgoraj našteto, želimo prosvetni delavci po svojih močeh storiti vse, da obvarujemo Slovenijo pred enostranskimi rešitvami in arogantno oblastjo, ki poskuša v temelju poslabšati družbene odnose in poglablja družbene razlike. Zato z današnjo stavko izražamo svoj protest proti sedanjim vladnim ukrepom v javnem sektorju.

V Ljubljani, 18. 4. 2012

Stavkajoči delavci Gimnazije Bežigrad, Ljubljana (82 podpisov)