Domov - > eŠR ->

Pismo ministru

24.4.2012, avtor: Dr. Zoran Jelenc / rubrika: aktualno

Spoštovani gospod minister dr. Žiga Turk,  

po nameri Vlade, da Andragoški center Slovenije združi z drugimi javnimi zavodi s področja izobraževanja v en zavod, je zdaj področje doletela še druga vaša neugodna odločitev, to je, da boste s 1. majem ukinili samostojen Sektor za izobraževanje odraslih in ga združili s Sektorjem za višje šolstvo. Na oba ukrepa smo se strokovnjaki odzvali s prošnjami, da nas sprejmete na pogovor.
Čeravno v javnosti izjavljate, da želite v odločanje »vključevati strokovno javnost« in da ste »odprti za predloge«, se na naše pobude do zdaj sploh niste odzvali, direktor pristojnega direktorata pa nas je pripravljen sprejeti »nekje po 15. maju«. Vsi vedo, da bo tedaj že prepozno, pregovori pa pravijo, da »je po toči zvoniti prepozno« in da »psi lajajo, karavana pa gre dalje«.  

Naši ugovori takšnim odločitvam so skrajno resni

Z združitvijo Andragoškega centra Slovenije (ACS) v enoten zavod z drugimi zavodi s področja vzgoje in izobraževanja izgubljata izobraževanje odraslih in andragogika ustanovo z razvito in že uveljavljeno pravno in strokovno identiteto
(subjektiviteto), ki se je potrdila doma in v tujini z uspešnimi projekti; ti so  dvignili izobraževanje odraslih iz sence
šolskega izobraževanja in izobraževanja otrok in mladine. Z delovanjem ACS smo v Sloveniji sistematično pristopili k izgrajevanju sistema izobraževanja odraslih ter k njegovemu razvoju v praksi. Več o tem smo vam sporočili v pismu, v začetku tega meseca.

Sektor za izobraževanje odraslih, ustanovljen leta 1991 hkrati z ustanovitvijo ACS, je nedvomno tudi zaslužen za relativno ugoden razvoj izobraževanje odraslih v zadnjih dvajsetih letih. Področju izobraževanja odraslih je zagotavljal vsaj relativno, čeravno nepopolno samostojnost upravljanja tega specifičnega področja izobraževanja. Načrtovana združitev tega Sektorja s Sektorjem za višje šolstvo je tako vsebinsko kot tudi organizacijsko nerazumljiva. Sektor za višje šolstvo
ima zdaj le 3 zaposlene, Sektor za izobraževanje odraslih pa 11, kar je očiten znak, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) privilegira šolsko dejavnost. Izobraževanje odraslih je namreč zelo obsežno področje,
ki obsega različne vrste izobraževanja, tako formalno kot tudi neformalno in zunajšolsko, tako za delo kot tudi za druge osebne in družbene potrebe odraslih; največ (kar 95 %) tega izobraževanja in učenja je neformalnega in zunajšolskega. Če že iščemo možnosti racionalizacije z združevanjem dveh področij izobraževanja, potem je bolj logična povezava višjega in srednjega šolstva.

Brez lastne ustanove,  ki  v državi skrbi za razvoj  in raziskovanje področja  izobraževanja odraslih ter njegovo promocijo,
in brez samostojnega organa upravljanja na državni (seveda pa tudi na lokalni) ravni, bo izobraževanju  odraslih vnovič
grozilo podrejanje šolski logiki in se bo vrnilo v čase, ki smo jih že preživeli.   

Spoštovani gospod minister, od vas pričakujemo razumne odločitve. Predlagamo vam: 

- Ne ukinjajte Andragoškega centra Slovenije. Namesto finančnih argumentov (varčevanje), ki sploh niso bili predstavljeni in tudi, če bi bili, ne bi bili prepričljivi, upoštevajte vsebinske razloge. 

- Ohranite samostojen sektor za izobraževanje odraslih in ga ne združujte s šolskimi področji.

- Iščite možnosti povezovanja in združevanja med šolskimi sektorji.

- Povabite nas, da se o vsem tem pogovorimo.

- Ne ponavljajte starih zmot. Ne nazadnje je izobraževanje odraslih področje, ki pridobiva vse večji pomen v skladu s strategijo vseživljenjskosti učenja kot tudi pri razvijanju družbe, ki temelji na znanju. 

V pričakovanju, da nam boste prisluhnili, vas pozdravljam,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

dr. Zoran Jelenc, predsednik Andragoškega društva Slovenije, tudi v imenu predstavnikov institucij in asociacij na področju izobraževanja odraslih

Ljubljana, 22. aprila 2012