Domov - > eŠR ->

Pred koncem pogajanj

2.5.2012, avtor: sm / rubrika: aktualno

STALIŠČE SVIZ PRED ZAKLJUČKOM POGAJANJ O VLADNIH UKREPIH
Ljubljana, 2. maj 2012 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), ki zastopa 40.000 članic in članov, je v dosedanjem poteku pogajanj pristal na znižanje plač pod pogojem, da vladna stran umakne predlagane osege v standarde in normative, ki ogrožajo doseženo raven in kakovost javnega šolstva od vrtcev do univerze. SVIZ izpostavlja, da so se slovenski izobraževalke in izobraževalci pripravljeni odreči delu svojih plač in pristati na slabši materialni oložaj, niso pa pripravljeni sprejeti znižanja kakovosti javnih vrtcev in šol, ki jih vsiljuje vlada. OECD (Poročilo z zobraževalnega vrha v New Yorku, marec 2012) Slovenijo uvršča med »visoko učinkovite in hitro napredujoče« izobraževalne sisteme in to ugledno mesto velja in je treba zadržati. Kakovostno in vsem dostopno javno izobraževanje, ki ga zagotavlja država, je najučinkovitejše sredstvo za povečevanje blaginje prebivalstva in stabilnosti družbe. SVIZ se sprašuje, ali se slovenska vlada zaveda, kaj s predlaganimi varčevalnimi ukrepi v izobraževanju tvega. Sindikat vlado tudi sprašuje, kako lahko soglaša s komunikejem iz Bukarešte (sprejetim na ministrskem srečanju 26. in 27. aprila letos), ki poziva vlade k največjemu možnemu vlaganju javnega denarja v visoko šolstvo, hkrati pa drastično zmanjšuje sredstva za terciarno izobraževanje?
Tudi ob umiku zaostrenih standardov in normativov v šolstvu SVIZ na dodatna znižanja plač, nadomestil za stroške in regresa ne more pristati, ker bodo najbolj prizadeli nekaj tisoč članic in članov sindikata in ostale zaposlene z nizkimi plačami. Zlasti to velja za hišnike, kuharje, tajnike, računovodje, laborante, pomočnike vzgojitelja in številne tehnike v
šolstvu, znanosti in kulturi, ki ne odpravljajo nesorazmerij. Ob zniževanju nizkih plač, ki jih odprava nesorazmerij ne omili, bi te zaposlene zniževanje potnih stroškov, regresa, nadomestila za prehrano, odpravnin in drugih stroškov prizadelo še bolj kot druge.

Stališče SVIZ pred nadaljevanjem pogajanj je: možen je pristanek na 8-odstotno znižanje plač, če se iz Zakona o uravnoteženju javnih financ umaknejo posegi v standarde in normative, ki znižujejo kakovost izobraževanja, in če se znižajo posegi v visoko šolstvo in raziskovalno dejavnost do ravni, ki bi tema dejavnostma omogočala normalno delovanje. Znižanje plač mora biti časovno omejeno in progresivno, torej ničelno ali manjše pri nizkih plačah in večje pri visokih plačah.
Če bo vlada enostransko (z zakonom) posegla v pravice zaposlenih, v kolektivne pogodbe, v kakovost šolstva in raziskovalne dejavnosti, bo SVIZ takoj sklical izredno sejo Glavnega odbora SVIZ, ki bo odločal o vložitvi zahteve za zbiranje podpisov za naknadni zakonodajni referendum o Zakonu o uravnoteženju javnih financ. SVIZ bo sicer še pred tem na poslanke in poslance Državnega zbora naslovil javni poziv, naj skladno z Dogovorom socialnih partnerjev in parlamentarnih strank (podpisanim 22. decembra 2011) glasujejo proti ukrepom, ki niso usklajeni s socialnimi partnerji. Zavrnitev ukrepov v Državnem zboru bi omogočila podaljšanje trenutno veljavnega interventnega zakona do konca leta in pridobitev časa za pravičnejše, bolj uravnotežene in bolj domišljene rešitve za izhod iz krize. Ta čas je nujno potreben, saj je v zadnjem času postalo očitno, da se v Evropi prevladujoče prepričanje o brezpogojnem varčevanju hitro spreminja.

Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ
Jelka Velički, predsednica GO SVIZ