Domov - > eŠR ->

Vlada pripravila nov predlog

3.5.2012, avtor: mz / rubrika: aktualno

Danes je bila sklicana pogajalska podskupina, ki se ukvarja s standardi in normativi ter širše z izobraževanjem in znanostjo. Vlada je oblikovala nov paket približevalnih predlogov za varčevanje. Po tem naj bi za drugega otroka starši plačevali 30 odstotkov cene, tretji otrok bi bil brezplačen. Sočasna navzočnost vzgojiteljice in pomočnice bi ostala v drugi starostni skupini enaka kot zdaj – torej 4 ure. Kadrovskih sprememb v tej skupini naj torej ne bi bilo. V prvi starostni
skupini ni sprememb glede predloga sočasne navzočnosti. Ostaja predlog povišanja normativov za enega otroka v kupini, a po novem le tam, kjer s tem ne bi kršili normativa, ki določa predpisano igralno površino na otroka.

V novem predlogi nobena šola ne bi postala podružnična, pri osnovnih šolah, ki imajo podružnice, se za vsako odružnico poveča normativ za desetino knjižničarja in desetino svetovalnega delavca za vsako podružnico. Umikajo določilo, po katerem naj bi učitelji brezplačno opravljali interesne dejavnosti.  Te torej ostajajo plačane - vse bodo sistematizirane v okviru učiteljskega normativa, ki pa se povečuje za eno uro (z 22 na 23 ur). Ostajajo pri zdajšnjem normativu 28 otrok v oddelku, a vztrajajo pri združevanju šolskih okolišev v večjih krajih in pri najmanj 24 otrocih v razredu.  Učne pomoči ne bi ukinili, le bolje bi nadzirali njeno dodeljevanje, zato bi vzpostavili mehanizme za boljši nadzor.

Znanosti in visokemu šolstvu bi vrnili 20 milijonov evrov, ker je bilo po besedah ministra dr. Žige Turka to področje najbolj prizadeto z varčevalnimi predlogi. Vsi novi predlogi pa bi pomenili 40 milijonov manj privarčevanega denarja.

Minister še meni, da je na nekateri področjih mogoč še kakšen dogovor, ponekod pa ostajajo s sindikati daleč vsaksebi, denimo glede združevanja šolskih okolišev. Na predlog sindikatov se bodo odzvali jutri do 9. ure, ko  bodo plenarna pogajanja in bodo skupaj obravnavali vsa odprta vprašanja. Če do dogovora ne bi prišlo (in s tem ukrepi na bi bili zajeti v rebalansu proračuna), bi po njegovih besedah vlada razmislila, ali lahko s temi ukrepi zmaga na referendumu.

Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj je dejal, da je bilo danes z vladne strani prvič začutiti pripravljenost, da se ohrani kakovost šolstva, »četudi ostaja predlog glede sočasne navzočnosti v prvi starostni skupini in normativ v heterogenih oddelkih.« Ne pristajajo tudi na povečano obremenitev vzgojiteljic, ki ostaja, in na povečano število otrok v obeh starostnih skupinah. Glede tega torej ostajajo neusklajeni in se tudi niso pripravljeni pogajati. Ob tem zelo nasprotujejo povišanju normativa za čistilke v vrtcu. Pripravljeni pa so se usklajevati glede učne obveznosti učiteljev, a pod pogojem, da se standarde in normative izvzame iz interventne zakonodaje in se jih torej ne obravnava po hitrem postopku, ter da se hkrati reši tudi vprašanje razredništva. Nasprotujejo tudi združevanju šolskih okolišev, kot je dejal že minister.

Predlog, po katerem bi znanosti in visokemu šolstvu odtegnili za 20 milijonov manj denarja ocenjuje kot korak v pravo smer, ki pa ni dovoljšen, saj naj  še zmeraj ne bi omogočal normalnega delovanja univerz in inštitutov. Od vlade tudi pričakujejo, da jutri predstavi, kje bi bila ta znižanja manjša.