Domov - > eŠR ->

Združevanje srednjih šol

6.6.2012, avtor: (sm) / rubrika: aktualno

V zadnjih dneh na Sviz prihajajo informacije, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport pripravlja obsežnejše združevanje in ukinjanje srednjih šol. O tem socialni partnerji, dijaki in starši niso neposredno obveščeni, kar pred koncem šolskega leta, ki je vedno stresno, še dodatno stopnjuje napetosti, vnaša nemir med učitelje in povzroča zaskrbljenost zaposlenih za delovna mesta. Funkcionarjem ministrstva očitno ni mar, kako novice o ukinjanju posameznih šol vplivajo na delo ob koncu šolskega leta. Celo ravnatelji šol, ki jih združujejo oziroma preoblikujejo, o tem niso obveščeni in zato ne morejo izpolniti zakonskih dolžnosti v zvezi z obveščanjem in skupnimi posvetovanji. Vsiljuje se občutek o vrnitvi sedemdesetih let prejšnjega stoletja in starih partijskih časov, ko so se v zaprtih krogih pripravljale spremembe, ki so čez noč spreminjale usodo ljudi. Zaposleni v teh šolah, dijakinje in dijaki ter njihovi starši, njihova stališča in mnenja ne štejejo nič in niso pomembna, saj je naloga jasna in oblast ne potrebuje sogovornikov!

Sviz opozarja, da 73. in 74. člen Zakona o delovnih razmerjih določata obveznosti delodajalca, da najpozneje 30 dni pred prenosom obveznosti sindikate obvesti o datumu prenosa, o razlogih za prenos, o pravnih, ekonomskih in socialnih posledicah prenosa za delavce ter o predvidenih ukrepih za delavce. Kolektivna pogodba za vzgojo in izobraževanje pa zahteva obveščanje delavcev o spremembah in v 18. členu določa obvezno skupno posvetovanje o statusnih spremembah. Delavci v aktualnem primeru priprav na združevanje in ukinjanje srednjih šol niso obveščeni o pravicah, ki jih imajo ob prenosu, niso seznanjeni, da aneks k pogodbi ne sme vsebovati nobenih drugih sprememb razen spremembe naziva delodajalca, nikakor pa ne spremembe delovnega mesta.

Sviz poziva ministra dr. Žigo Turka, naj ministrstvo s tem preneha in z nameravanimi združevanji šol takoj seznani slovensko javnost, zaposlene v šolah, dijake in njihove starše. Sindikat ministra tudi poziva, naj sodeluje s sindikati zavodov pri morebitnem vpeljevanju sprememb, naj izpelje obvezna posvetovanja pred posegi v šolsko mrežo ter omogoči zainteresirani javnosti, da se do nameravanih sprememb opredeli.

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije ministra poziva tudi k jasno in nedvoumno izraženim zagotovilom, da ministrstvo med poletnimi počitnicami ne bo skušalo uveljavljati sprememb standardov in normativov v šolah in vrtcih, ki bi jih sicer razumel kot poskus šolskih oblasti, da reprezentativnim sindikatom zaposlenih, starševskim združenjem in dijaški organizaciji onemogoči sodelovanje pri spremembah.