Domov - > eŠR ->

Nepozabno na kranjski Žagarci

8.6.2012, avtor: Stanislav Jesenovec / rubrika: utrip

Da bo tako imenovana Žagarca praznovala, so napovedovali izvirni letaki na velikih mestih za plakate ob cesti 1. maja. Na vabilu za zlati jubilej zgradbe Osnovne šole Staneta Žagarja v Kranju, ki so ga praznovali 22. maja,  je pritegnilo pozornost kar šestindvajset znakov pokroviteljev, ki so omogočili Žur naše Žagarce. Vabilo sta krasila nova (manjši in večji)  znaka - logotipa šole, za katera je prejel glavno nagrado učenec 5.a razreda Luka Legiša. Ko že omenjamo izstopajoče novosti in nagrade, pridajmo še, da sta posebno nagrado za maketo  šolske zgradbe prejela Andraž Jenko in Renato Podvratnik iz 7.c, za znak - logotip za Žagarjev med pa Rebeca Derlig iz 8.b. Avtorica glasbe in izvajalka pesmi o šoli je  Lea Zupan  Debelak, učenka 6.a razreda. Pri ustvarjanju sta poleg nje sodelovala še dva učenca. Če bi jo sprejeli kot himno, bi ob njenem izvajanju najbrž stali.

Barvno bogati in zanimivo ilustrirani notranji strani vabila sta napovedovali nad trideset nepozabnih dogodkov in nastop številnih priljubljenih in poznanih pevcev, igralcev, voditeljev, uspešnežev na številnih področjih doma in po svetu. Deževen dan je sicer povzročil nepričakovano gnečo v avlah in razredih ter na hodnikih, saj so morali del prizorišč prenesti z igrišča v šolo. Ravnateljica Fani Bevk je to pojasnila z besedami: »Prav ste ugotovili, res imamo na šoli  veliko gnečo in tudi na prireditvi je  bilo tako. Žal našim potrebam ne prisluhnejo, čeprav že vrsto let na to opozarjamo. Zato smo želeli izpeljati program zunaj, razstavo pa imeti v obeh avlah. Nekatere stvari smo morali zato okrniti. Tudi podreti jih je bilo treba prej, ker potrebujemo razrede.«

Razstave so izkazovale, da je skozi to šolo šlo veliko ustvarjalnih otrok. Videli smo lahko stvaritve literarnega, likovnega in  fotografskega natečaja, makete šole, nastajanje prenovljene podobe šole (pročelje prizidka, grafiti, cvetlični nasadi, logotip), slikovno gradivo o 50-letih šolske zgradbe, stare šolske predmete, pridobljena priznanja v času obstoja šole, likovna dela nekdanjih profesorjev likovne vzgoje, predstavitev letalsko modelarske dejavnosti na šoli ... Več si lahko ogledate na spletni strani šole.

Kar trije termini v času proslavljanja so bili namenjeni podelitvi nagrad najboljšim za literarni, likovni in fotografski natečaj, in sicer po triletjih. V prvem triletju je devet učencev in učenk 1.c razreda prejelo skupinsko nagrado za literarni natečaj, pet iz 1.a, b. in c. pa  skupinsko nagrado za maketo. V fotografskem natečaju so odnesli nagrade Luka Ševo in Neža Potočnik iz 1. a in Eva Manca Bernik iz 1.c. Do vključno devetega razreda je prejelo še 53 učenk in učencev nagrade za sodelovanje v literarnem in likovnem natečaju, pri fotografskem delu pa so se odlikovali Žiga Mlakar iz 6. a, Klemen Špilek iz 7.c in Žan Žepič iz 8.a.

Velikokrat sem že razmišljal, kako pripraviti in izpeljati prireditev, da se bo slovensko občinstvo katere koli starosti umirilo, ko bodo na odru slavnostni govorniki, ki si vendar zaslužijo spoštovanje staršev, otrok in drugih gostov. Ravnateljica je med njimi še posebej lepo pozdravila predstavnika MIZKŠ, direktorja Direktorata za OŠ in vrtce Alena Kofola, podžupanjo Mestne občine Kranj Nado Mihajlović in predstavnike vseh krajevnih skupnosti. Dolgoletnemu nekdanjemu ravnatelju Niku Slaparju pa je zagotovo godilo, ko so ga navzoči počastili z dolgim, krepkim in iskrenim aplavzom.

Povzeli bomo nekaj poudarkov iz opisa nekdanje učenke, profesorice in sedanje ravnateljice o razvoju šolske zgradbe ob cesti 1. maja v Kranju. Prvega septembra v šolskem letu 1961/62 so po dveh letih gradnje odprli šolska vrata. V kroniki iz leta 1961 je zapisano: Za to novo šolo je bil izbran eden najprimernejših prostorov v tem predelu mesta Kranja. Poslopje šole s 15 učilnicami je obdajal gozd in novo zgrajena asfaltna cesta z električno razsvetljavo. V prvem letu je bilo od 1. do 8. razreda 31 oddelkov in 950 učencev iz Čirč, Huj, Centra mesta, Planine, Hrastja. Učenci OŠ Trboje so se od 5. razreda dalje šolali na Žagarjevi šoli. Pouk je tedaj potekal v dveh izmenah. V njej je tudi zapisano, da je bil pred 50-imi leti, 25. maja 1962, pred šolo odkrit bronasti doprsni kip učitelja, narodnega heroja Staneta Žagarja, delo akademskega kiparja Staneta Keržiča iz Ljubljane. Kasneje je bil doprsni kip prestavljen v preddverje šolske stavbe, kjer je še danes. V šoli je bilo v 80-ih letih v 40 oddelkih celo 1.253 učencev in učenk. Z nastankom novih občin je podružnica Trboje prešla k OŠ Šenčur. V šolskem letu 1997/98 so učenci predmetne stopnje prvič imeli pouk v eni izmeni. Danes je na šoli 22 oddelkov s 484 učenci. Od vseh 54 zaposlenih je 43 strokovnih delavcev.

»V zadnjih letih se je na šoli glede delovnih razmer marsikaj spremenilo na bolje,« ni pozabila pobožati občinskih ušes ravnateljica in nadaljevala, »trudimo se, da poslopje ob finančni pomoči Mestne občine Kranj, vzdržujemo, kolikor ga pač lahko, in verjamem, da bomo tudi s prihodnjim sodelovanjem z Mestno občino Kranj iskali in našli najboljše rešitve za razrešitev prostorskih težav, ki jih na šoli še imamo.« Če pa preletite nekaj spletnih strani šole, boste spoznali, da drži ravnateljičina trditev, da se skupaj z učenci veselijo vsakega njihovega šolskega uspeha, njihovih dosežkov na tekmovanjih, natečajih in projektih. Najboljši pokazatelj njihovega skupnega dobrega dela pa je uspešnost učencev v nadaljnjem izobraževanju. Do konca šolskega leta bodo po že nekaterih izvedenih prepotrebnih sanacijskih delih, po besedah podžupanje Nade Mihajlović, med drugim namestili v glasbeni učilnici nove radiatorje s termostatskimi ventili, da bo v njej spet lahko nemoteno potekal pouk. Pridala pa je še podatek, da v enem letu za vzdrževalna dela v kranjskih osnovnih šolah namenijo okrog 700 tisoč evrov. Če je podžupanja izpostavila materialno plat dela, pa je direktor direktorata za osnovno šolstvo in predšolsko vzogjo Alen Kofol šolarjem in učiteljem zaželel, da bi Žagarca ohranila in razvijala odličnost na vseh področjih šolskega in izvenšolskega dela ter dosegala najmanj tako dobre rezultate kot doslej. Dodajmo še,  da je bila vodja celotne projektne skupine za prireditev Lejla Sirk z ekipo učiteljic, programski del sta pokrivali Klavdija Debelak in Mojca Sušnik, razstavni del prireditve pa Sabina Kolman.

 Foto: Stanislav Jesenovec

Slika zgoraj: Avtorja logotipa za Žagarjev med Rebeca Derlig in šole Luka Legiša.

Spodaj levo: Ravnateljica Fani Bevk z gosti in učenci.

Spodaj desno: Zanimiva panoja z bogate razstave.

 

.