Domov - > eŠR ->

Moja prva knjiga

12.6.2012, avtor: Urška Mihevc / rubrika: zanimivo

V učnem načrtu za 3. razred je slovenskemu jeziku namenjenih 245 ur. Od tega 105 ur književni vzgoji in 140 ur jezikovni vzgoji. Vse te ure so namenjene osnovnemu opismenjevanju, ki se s koncem prve triade tudi konča. Pomeni, da naj bi učenci do konca tretjega razreda avtomatizirali tehniko branja ter samostojno in pravilno zapisovali povedi.

Ob koncu šolskega leta smo se z učenci lotili projekta Moja knjiga. Med nastajanjem izdelka so učenci uporabili vse svoje sposobnosti in znanje, ki so jih pridobili v treh letih, šolsko leto pa sklenili z zanimivim avtorskim delom, ki bo marsikomu lahko koristilo tudi kot počitniško branje.

 Za uvod smo se pogovarjali o knjigah na splošno. Kdo jih piše? Kakšne knjige so jim zanimive? Ogledali smo si knjige, ki so razdeljene na poglavja. Spoznali so, da so v nekaterih knjigah združene različne zgodbe. Spraševali smo s,e ali so v vseh knjigah ilustracije. Kje nastajajo knjige in kako? Seveda pa smo obiskali tudi šolsko knjižnico.

Nato smo se lotili idelave knjige. Učenci so dobili natančna navodila za delo. Dobili so liste, ki  so jih vpeli v plastično mapo in pričeli s pisanjem. Zelo so bili navdušeni nad delom in zelo so se trudili. Tako oblikovno kot tudi vsebinsko. Nekateri so se odločili tudi za ilustracije. Izbira naslovov je bila zelo raznolika. Predvsem so se razlikovali naslovi deklic od dečkov.

 Knjige so nastajale ves teden. Pisali so jih pri urah slovenskega jezika. Sledilo je branje pravljic. Posedli smo se v krog in poslušali drug drugega. Kar nekaj ur slovenskega jezika smo namenili branju in poslušanju, ki je ravno tako pomemben cilj v tretjem razredu.

 Na svoje izdelke so bili učenci zelo ponosni. Prav tako je bilo zanimanje za branje knjig sošolcev in sošolk zelo veliko.