Domov - > eŠR ->

Odziv sviza na ministrov poziv

20.6.2012, avtor: (šr) / rubrika: aktualno

Sviz se je danes odzval na včerjašnje besede ministra dr. Žige Turka. Ta je namreč dejal, da s 5. členom osnutka Pravilnika o šolskem koledarju, ki ureja podaljšano bivanje, ne posegajo v standarde in normative - torej tudi ne kršijo stavkovnega dogovora - in da naj v omenjenem sindikatu navedejo, kateri člen ustreznega pravilnika pravzaprav kršijo. Tudi državna sekretarka Mojca Škrinjar je dejala, da to ni poseg v standarde in normative, ker starši k podajšnemu bivanju otroka prijavijo in ker za to dejavnost ni opredeljen predmetnik. Na Svizu zato pojasnjujejo: "Skladno s 84. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja se z normativi in standardi določi obseg učne obveznosti strokovnih delavcev in določijo merila za oblikovanje oddelkov. Tako normativi in standardi določajo potrebno število delavcev oz. strokovnih delavcev, ki naj izvajajo učno obveznost, v tem primeru ure v oddelkih podaljšanega bivanja (OPB). Poleg tega pa določajo še, da je element za sistemizacijo delovnih mest učiteljev za izpeljavo razširjenega programa osnovne šole (kamor spada tudi OPB) prav program dela v OPB (druga alineja drugega odstavka 40. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole)." Poudarjajo torej, da s krajšanjem dela v OPB zmanjšamo obseg ur učne obveznosti strokovnih delavcev in s tem obseg zaposlitve. K temu bi pripomoglo tudi določilo, ki obvezuje, da se pouk ne sme začeti pred 7.30 uro. 
Na sindikatu opozarjajo, da ministrstvo krši tretjo točko Sporazuma o razrešitvi stavkovnih zahtev, ki so ga 10. maja letos sklenili stavkovni odbori sindikatov javnega sektorja in vlada. Ta določa, da bo vlada umaknila vse spremembe standardov in normativov v vzgoji in izobraževanju iz predloga Zakona za uravnoteženje javnih financ, s socialnimi partnerji naj bi jih nato uskladili v socialnem sporazumu. V odgovoru gredo še dlje: "Da gre za določbo, ki pomeni poseganje v normative in standarde (ne glede na to, v kateri pravilnik je uvrščena), potrjuje tudi to, da je vlada vsebinsko enako določbo poskusila uveljaviti že v 57. členu predloga ZUJF (predlog spremembe prve alineje prvega odstavka 81. člena ZOFVI), ki pa je bil v pogajanjih nato umaknjen skladno s stavkovnim sporazumom. Ministrstvo torej krši stavkovni sporazum, a obenem tudi zakonodajo. Minister dr. Žiga Turk je na včerajšnji novinarski konferenci namreč tudi izjavil, da si ne želi o tem nobenega dialoga s tistimi, ki v zvezi s tem nimajo nobene pravne podlage. S tem sporoča, da ne želi spoštovati 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki določa prav to pravno podlago, in sicer, da si mora minister pred določitvijo standardov in normativov pridobiti mnenje reprezentativnih sindikatov na področju šolstva."
Na Svizu torej pričakujejo, da bodo 5. člen osnutka Pravilnika o šolskem koledarju umaknili.