Domov - > eŠR ->

Učitelji iz srednjih šol opozarjajo

20.6.2012, avtor: (sm) / rubrika: aktualno

V torek, 19. junija 2012, so se na sedežu Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) sestali sindikalni zaupniki s srednjih šol, ki so glede na delovni osnutek Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport predvidene za reorganizacijo. Izrazili so številne argumentirane pomisleke proti načrtovanemu zelo obsežnemu združevanju in ukinjanju srednjih šol.

Člani so iz svojih sredin prinesli jasne informacije, da napovedanim združitvam nasprotujejo vsi zaposleni in tudi dijaki ter njihovi starši, ki o nameravanih reorganizacijah tudi niso bili neposredno obveščeni. Časovni roki za izvedbo vseh načrtovanih aktivnosti so znatno prekratki, letošnji 1. september pa za izvedbo številnih napovedanih sprememb ni sprejemljiv in izvedljiv, zato zaposleni zahtevajo podaljšanje teh rokov. Sindikalni zaupniki so soglasno sklenili zahtevati od ministrstva vnaprej pripravljene analize in predvidene posledice napovedanega združevanja šol, Sviz pa od MIZKŠ zahteva tudi jasno predstavitev namer glede reorganizacije šol v prihodnje in pravočasno obveščanje zaposlenih in reprezentativnega sindikata o tem, kdaj bo prišlo do statusnih sprememb njihovih zavodov. Sindikat obenem od ministrstva pričakuje tudi jasno zavezo, da ne bo ukinjalo obstoječih programov.

Sindikat ministra dr. Žigo Turka poziva, naj z načrti nameravanega združevanja šol takoj natančno seznani slovensko javnost, zaposlene v šolah, dijakinje in dijake ter njihove starše. Sindikat ministra poziva tudi, naj zagotovi vključitev in sodelovanje sindikatov zavodov pri morebitnem uvajanju sprememb, naj izvede obvezna posvetovanja pred posegi v šolsko mrežo ter naj omogoči zainteresirani javnosti, da se do nameravanih sprememb opredeli.

Sviz od pristojnega ministrstva zahteva jasno informacijo, kaj se bo zgodilo z zaposlenimi in z obstoječimi delovnimi mesti, ko bo prišlo do reorganizacije šol. To je MIZKŠ ob sodelovanju z ravnatelji tudi dolžno storiti. Pred uvedbo sprememb je treba zaposlenim, staršem in dijakom tudi jasno pojasniti posledice združitev, tako pravne in socialne kot tudi ekonomske. Sviz pa ministrstvo ob vsem zadnjem dogajanju znova in še posebej opozarja na spoštovanje zakonskih določb in določb kolektivne pogodbe (73. in 74. člen Zakona o delovnih razmerjih in 18. člen Kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraževanje).