Domov - > eŠR ->

Šolski koledar

27.6.2012, avtor: (mizkš) / rubrika: aktualno

Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dr. Žiga Turk je podpisal Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole. V zadnjih dneh smo na ministrstvu preverjali vsebino osnutka pravilnika in sklenili, da v pravilniku ne bo navedbe urnika podaljšanega bivanja, ampak bo sklep o tem prepuščen šolam. Na ministrstvu opozarjamo, da ostane nespremenjeno stališče, da glede na sedanjo finančno krizo ni dopustno, da bi bilo v popoldanskem času možno istočasno opravljanje podaljšanega bivanja in dopolnilnih dejavnosti za isto skupino učencev. Ostane pa določilo, da se pouk ne sme začeti pred 7.30; pred to uro bo možno samo jutranje varstvo. Minister je to odločitev sprejel po posvetovanju z ravnatelji, s predstavniki staršev in s sindikatom.