Domov - > eŠR ->

Znižan regres

4.7.2012, avtor: (sm) / rubrika: aktualno

Ljubljana, 4. julija 2012 - Skladno s sklepi zadnje seje Izvršilnega odbora sindikata je Sviz te dni sprožil postopke za izplačilo razlike do polne višine regresa za leto 2012 za svoje člane. Namen postopkov je sodna ugotovitev nezakonitosti izplačila znižanih zneskov regresa, saj so javni uslužbenci pravico do regresa v polni višini pridobili že pred uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF).

 Sviz je šole oz. ravnatelje kot delodajalce seznanil, da zaposlenim regres za letni dopust ni bil izplačan v zakoniti višini 692 evrov, kot jo določa 8. točka Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012, oziroma v znesku minimalne plače (763,06 evra), kot to določa prvi odstavek 131. člena Zakona o delovnih razmerjih. Sindikat je delodajalce pozval k odpravi nezakonitosti in izplačilu razlike med skladno z določili ZUJF že izplačanim ter polnim regresom v osemdnevnem roku. V nasprotnem primeru bo Sviz razliko do zakonitega zneska regresa zahteval s tožbo pri pristojnem sodišču.

Poleg individualnih postopkov za uveljavljanje pravic bo Sviz sprožil tudi kolektivni delovni spor pred pristojnim (delovnim) sodiščem zaradi neizplačila regresa za letni dopust za leto 2012 v dogovorjeni višini.