Domov - > eŠR ->

Javni protest sindikalne strani

10.7.2012, avtor: šr / rubrika: aktualno

Sindikalni člani delovne skupine za pripravo socialnega sporazuma 2012 – 2016 "Znanje in ustvarjalnost kot temelj razvoja" Branimir Štrukelj (KSJS, Sviz) Goran Lukič (ZSSS) in Marko Marinčič (PERGAM) so včeraj protestirali, ker Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) ni izpolnilo njihovih zahtev glede priprave Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov. Ministrstvo so namreč pozivali, naj jim pošlje osnutek nove Uredbe, a ga niso prejeli. Ministrstvo je osnutek nato objavilo 5. julija letos, pripombe in predloge pa so sprejemali do vključno 9. julija letos. Omenjeni sindikalni člani so poudarili, da je bil rok za pripombe nesprejemljivo kratek, saj so imeli na voljo le štiri dni skupaj so soboto in nedeljo. Poleg tega so menili, da bi morali pri uredbi, ki ima neposredne posledice za zaposlene, sodelovati tudi predstavniki zaposlenih. Zato so potezo MIZKŠ ocenili kot neresno ravnanje, ki odraža nepripravljenost na demokratično razpravo. Opozorili so še, da so nedopustni tovrstni posegi v šolstvo, ki potekajo v ozadju pogajanj o socialnem sporazumu, in spomnili, da tudi Resolucija o normativni dejavnosti (UL RS 95/2009) omenja načelo preglednosti, pravočasnosti in odprtosti pri snovanju politik za določeno področje. To pomeni, da mora biti zainteresirana javnost pravočasno seznanjena s spremembami predpisov, imeti mora možnost, da v čim bolj zgodnji fazi priprave posreduje pripombe, za to pa mora imeti na voljo tudi dovolj časa. da  pri snovanju teh mora imeti možnost začeti sodelovati čim prej, za pripombe pa mora imeti na voljo dovolj časa. Sindikalna stran delovne skupine »Znanje in ustvarjalnost kot temelj razvoja« je zato javno pozvala MIZKŠ, da jih nemudoma tudi formalno seznani z vsebino Uredbe in da razumno podaljša čas javne razprave o dokumentu.

Na javni protest sindikalnih članov se je MIZKŠ odzvalo še isti dan, in sicer z začudenjem: »Po eni strani zaradi tega, ker delo v skupini dobro napreduje in smo se s sindikalno stranjo že uspeli uskladiti v številnih točkah. Po drugi strani pa zato, ker Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov ne sodi v okvir pogajanj o socialnem sporazumu. Ob tem je treba poudariti, da sprememba te uredbe ne pomeni bistvenega posega niti v visokošolski sistem niti v sistem financiranja visokega šolstva. Spremembe so potrebne zaradi prilagoditve rebalansu proračuna oz. zaradi javnofinančne situacije v Republiki Sloveniji. Obseg sredstev za visoko šolstvo ureja proračun RS, ki je bil sprejet in v nekaterih postavkah tudi usklajen s socialnimi partnerji hkrati z ZUJF. Uredba določa delitev denarja med visokošolskim ustanovami in sprememba te uredbe ne spreminja sistema delitve denarja in ne spreminja bistveno razmerja med visokošolskimi organizacijami. Pravne podlage, da bi se o teh razmerjih pogajali s sindikati, ne poznamo. Ker moramo financiranje visokošolskih zavodov čim prej uskladiti s proračunom, se s spremembami uredbe mudi. Poleg tega želimo poudariti, da smo uredbo predstavili rektorjem štirih slovenskih univerz in jo objavili na portalu http://e-uprava.gov.si. Prav tako želimo poudariti, da imajo sindikati še vedno možnost podati pripombe na predloge spremembe uredbe.«