Domov - > eŠR ->

Koliko je pameti na ministrstvu?

17.7.2012, avtor: Sandi Modrijan / rubrika: aktualno

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je že v času rebalansa proračuna za leto 2012 in pogajanj za sklenitev stavkovnega sporazuma opozarjal, da so posegi v visoko šolstvo nerazumno ostri in bodo že letos jeseni onemogočili normalno delovanje slovenskih javnih univerz. Sindikat je obenem že ob več priložnostih izpostavil, da bi umna država izobraževanje, še posebej visokošolsko, vsaj izvzela iz varčevalnih ukrepov, če že ni zmožna povečevati sredstev za izobraževanje, kar sicer počne vse več evropskih držav.

Aktualna alarmantna napoved Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, da ne bo mogla izplačati plač, je napoved jesenske zaostritve razmer na slovenskih univerzah. Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dr. Žiga Turk je odgovoren, ker ni storil ničesar, da bi preprečil uničujoče posege vlade v visoko šolstvo, ampak je, prav nasprotno, nujnost radikalnega zmanjševanja sredstev goreče zagovarjal. Namesto da bi za mariborsko fakulteto, kjer je ogroženo celo izvajanje programa, iskal ustrezne rešitve, javni prostor onesnažuje s ciničnimi izjavami. Med njimi je tudi tista, da od najpametnejšega, najbolj ustvarjalnega dela populacije pričakuje rešitve.

Če minister rešitve pričakuje od najpametnejših, mar to pomeni, da od ministrstva, odgovornega za delovanje javnega šolstva, rešitev ni mogoče pričakovati? Že ob sprejemanju letošnjega rebalansa proračuna je Sviz ministra pozval, naj ne podpre in sprejme tako uničujočega predlaganega znižanja sredstev, in pokazal na zgled češkega ministra za izobraževanje Jozefa Dobeša, sicer člana vladajoče konservativne koalicijske stranke, ki je raje odstopil, kot da bi sprejel »drakonsko krčenje proračuna za šolstvo in visoko šolstvo«.

V Sloveniji pa imamo ministra, ki od jutra do večera dokazuje in čivka (tvita), da nam gre v izobraževanju predobro in moramo zato varčevati. Kot lajna ponavlja trditev, da imajo univerze velike notranje rezerve, vendar njegovo ministrstvo še do danes tega ni podkrepilo s številkami in dokazi. Sindikati zahtevanega, dogovorjenega in obljubljenega odgovora niso dobili niti na pogajanjih za sklenitev socialnega sporazuma, zato Sviz ministra znova poziva, naj natančno navede podatke o rezervah finančnih sredstev po posameznih univerzah in jih posreduje javnosti.

Sviz ne more pristani na to, da se ministrov angažma konča pri pozivanju visokih šol k zategovanju pasu, boljšem gospodarjenju in pričakovanju rešitev s strani izvajalcev oz. pametnejših. Minister je soglašal z znižanjem sredstev za visoko šolstvo, zato naj zdaj zagotovi nemoteno in neokrnjeno izvajanje programov in uresničevanje izvajanja kolektivnih pogodb za zaposlene v visokem šolstvu, katere podpisnik je slovenska vlada. Sviz od ministra zahteva, da se takoj vključi v iskanje rešitev, ki bodo zaposlenim na Fakulteti za naravoslovje in matematiko zagotovile normalno izplačevanje plač, študentom pa pravico do nemotenega študija.