Domov - > eŠR ->

KSJS o združevanju javnih zavodov

30.8.2012, avtor: Branimir Štrukelj, predsednik / rubrika: aktualno

Predsedstvo KSJS se je seznanilo s predlogi za združevanje javnih zavodov na področju izobraževanja, ki jih je MIZKŠ posredovalo vodstvom ACS,CPI, PI, ŠR in ZRSŠ. Predsedstvo meni, da je predlog za združevanje pripravljen brez kakršnih koli analiz delovanja javnih zavodov in tudi brez argumentov, ki bi potrjevali upravičenost združitve tako pomembnih razvojnih institucij na področju vzgojno-izobraževalnega sistema. Zato podpira zahteve zaposlenih in članov sindikatov, da se ohrani samostojnost javnih zavodov na nacionalni ravni.

Vlada RS je javne zavode na državni ravni ustanavljala z namenom, da omogoči strokovni razvoj na specifičnih področjih vzgojno-izobraževalnega sistema kot so predšolska vzgoja, formalno osnovno in srednje izobraževanje, poklicno in strokovno izobraževanje in izobraževanje odraslih... Javni zavodi na področju izobraževanja so opravljali tudi pomembno razvojno in raziskovalno delo kot podlago za dvig kakovosti in nadaljnji razvoj šolstva v celoti. Na posamezne javne zavode so vezane mreže izvajalskih organizacij v Sloveniji, vpeti so v mednarodne mreže in aktivnosti podobnih institutov v EU in svetu. V predlogu so izpuščeni pomembni segmenti vzgojno-izobraževalnega sistema, predvideva se ukinjanje območnih enot Zavoda RS za šolstvo (območne enote Slovenj Gradec, Murska Sobota, Koper), ki delujejo bodisi na že tako deprivilegiranih področjih bodisi na področjih, kjer živijo nacionalne manjšine in opravljajo tudi pomembno povezavo z zamejci, kjer bi bilo potrebno delovanje še okrepiti ne pa ukinjati. KSJS zato ne podpira predloga za združitev javnih zavodov v en sam nacionalni institut in meni, da bo združitev ohromila razvoj posameznih področij in zavrla reševanje številnih primanjkljajev na področju sistema izobraževanja in usposabljanja mladine in odraslih.

V KSJS prav tako nismo prepričani, da bo združitev prispevala k zmanjševanju stroškov za delo javnih zavodov, ki jih pokriva država iz proračuna. Posamezni zavodi pridobivajo velik del sredstev s sodelovanjem v projektih, ki se financirajo iz evropskih skladov. Posamezni samostojni zavodi so dosegli izjemne uspehe. Združitev prav gotovo ne bo prispevala k večji iniciativnosti zaposlenih, bo pa omogočala večjo podreditev vodstev vsakokratni politični oblasti.

Predlog združevanja javnih zavodov tako ne bo prinesel racionalizacije in boljšega dela javnih zavodov na področju javnega vzgojno-izobraževalnega sistema, ampak bo samo olajšal odpuščanje zaposlenih, čemur KSJS nasprotuje, ker meni, da je njihovo število že sedaj premajhno. Sindikati KSJS bodo uporabili vsa pravna sredstva za zaščito pravic zaposlenih.