Domov - > eŠR ->

Varčneje z energijo v radovljiški šoli

13.9.2012, avtor: Stanislav Jesenovec / rubrika: utrip

Za stavbo osnovne šole Antona Tomaža Linharta v Radovljici je bil v novembru 2011 izdelan elaborat »Energetski pregled objekta Osnovne šole Antona Tomaža Linharta«. V šoli je bil po besedah višje svetovalke za gradbene zadeve iz uprave Občine Radovljica Eve Tomaževič nedavno postavljena nova kurilnica in zamenjan celoten ogrevalni sistem. Zamenjana so bila tudi nekatera okna, drugih večjih posegov v objekt pa ni bilo. Pripravili pa so elaborat, v katerem je bila predvidena tudi obnova zunanjega ovoja stavbe, ki bo po ugotovitvah v elaboratu predstavljala največji prihranek energije.

Na podlagi zbiranja ponudb je bil izbran projektant iz Lesc. Odgovorni vodja projekta Marko Smrekar je pripravil projektno dokumentacijo za obnovo fasade osnovne šole, in sicer tako, da bo ta opravljena v dveh fazah. Med letošnjimi počitnicami so izpeljali prvo fazo, ki vključuje vhodni vzhodni del in del severnega dela objekta. Izbrani izvajalec del na javnem razpisu je bilo podjetje iz Novega mesta. Pogodbena vrednost del je znašala približno 115.000 evrov. Vsa sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Radovljica pod postavko Lokalni energetski koncept. Pročelje je izvedeno kot prezračevana fasada s toplotno izolacijo debeline 16 cm in z zaključnimi fasadnimi ploščami. Fasada je tudi delno v kombinaciji toplotnoizolacijske kontaktne fasade z zaključnim silikat silikonskim slojem. Drugo fazo izvedbe tega projekta načrtujejo za naslednje leto, ko naj bi obnovili še preostanek fasade, če bodo v ta namen zagotovljena sredstva v proračunu za leto 2013.

 Foto: Stanislav Jesenovec

Slika zgoraj: Nov izgled znaka OŠ Antona Tomaža Linharta.

Spodaj levo: Izgled zgradbe 12. avgusta letos.

Spodaj desno: OŠ A. T. Linharta Radovljica z obnovljenim vhodno-vzhodnim delom in delom severnega dela objekta.