Domov - > eŠR ->

Ogorčeni nad oblastjo

3.10.2012, avtor: (sm) / rubrika: aktualno

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) najostreje protestira proti politiki izvršenih dejstev, ki jo zgovorno ponazarja vabilo ministra dr. Žige Turka na sestanek 5. oktobra 2012, na katerem bo vabljene seznanil s proračunom za leti 2013 in 2014 ter s sklepi vlade, ki zadevajo področja, za katera je pristojno Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Vlada RS napoveduje nesprejemljivo drastične reze v maso plač javnih uslužbenk in uslužbencev - pri tem so področja izobraževanja, kulture in znanosti spet med najbolj izpostavljenimi -, ne da bi se o omenjenem poskusila uskladiti z zaposlenimi. To je v nasprotju s konvencijami Mednarodne organizacije dela, z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, z osnovnimi načeli socialnega partnerstva, na katere je vlada prisegala ob prevzemu odgovornosti, in v nasprotju z napovedjo vlade, da bo pri delu zavezana socialnemu dialogu in socialnemu partnerstvu. Vlada in minister dr. Žiga Turk nista predstavnikom zaposlenih, stroke in vodstvom posameznih institucij v izobraževanju, znanosti in kulturi omogočila niti, da bi se pred vladno odločitvijo seznanili s predlaganimi ukrepi, kaj šele, da bi lahko vplivali na odločitve, kar je sicer v demokracijah običajno.

Za Sviz je popolna ignoranca zaposlenih pri odločitvah, ki bodo zaposlene - če bi bile uresničene - brutalno prizadele, povsem nesprejemljiva. Omenjenega sestanka se zato ne bomo udeležili in bomo tako izrazili ogorčenje nad aroganco
oblasti. V Sviz zahtevamo, da vlada opusti nameravano destruktivno odpuščanje javnih uslužbencev, in opozarjamo, da grobo zavaja slovensko javnost, ko trdi, da je v prihodnjem letu mogoče stroške za plače znižati z odpuščanjem.